ΟΚΥπΥ: Σε ετοιμότητα εκεί και όπου χρειάζεται

ΟΚΥπΥ: Σε ετοιμότητα εκεί και όπου χρειάζεται

Η τοποθέτηση του ΟΚΥπΥ για τα δημοσιεύματα

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας  «παρακολουθεί στενά και εξετάζει τα παράπονα που υποβάλλονται σε αυτόν και είναι σε ετοιμότητα να λάβει μέτρα για εξάλειψη των μεμονωμένων αυτών περιπτώσεων εάν και εφόσον συνεχιστούν» αναφέρει ο ΟΚΥπΥ σε γραπτή του τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα, σήμερα, στον εγχώριο Τύπο, που αφορούν παράπονα οργανωμένων ασθενών για την εξυπηρέτησή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια.  

Προσθέτει ότι «οι επισημάνσεις από πλευράς οργανωμένων ασθενών είναι θεμιτές και καλοδεχούμενες και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αφού χρησιμεύουν ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ».

 

Ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι «η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι μια επαναστατική και τεράστια μεταρρύθμιση που εμπερικλείει παραμέτρους που αλλάζουν εκ βάθρων τον τρόπο και το πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος στα δημόσια νοσοκομεία».

 

Ως εκ τούτου, «χρειάζεται χρόνος προσαρμογής στο νέο περιβάλλον και για τους λειτουργούς υγείας του όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες παροχέων υγείας του ΓεΣΥ, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των τεχνικών δυσκολιών που αντικειμενικά παρατηρούνται σε όλους τους παρόχους και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το νέο σύστημα».  

Καταληκτικά, ο ΟΚΥπΥ επαναβεβαιώνει «για την την προσήλωσή του στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στα νοσηλευτήριά του».  

Tags
Home