Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να βγάλετε νέα ταυτότητα

Offsite Team -
23.10.2021 - 06:00

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να βγάλετε νέα ταυτότητα

Η αίτηση, η διαδικασία και πόσα πληρώνετε - Τι κάνετε αν χάσετε την παλιά σας ταυτότητα - Ποιες ταυτότητες ακυρώθηκαν.

Μια προσπάθεια για να μαζέψει όλα τα πιστοποιητικά αλλά και τις διαδικασίες που χρειάζεται να κάνουν οι πολίτες για έκδοση διαφόρων κυβερνητικών εγγράφων αρχίζει η offsite

Αρχή κάνουμε με την έκδοση νέας ταυτότητας. Τι έντυπα χρειάζονται, πόσα θα πληρώσετε και όλη η διαδικασία αναλυτικά πιο κάτω. 

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν όσοι θα βγάλουν νέα ταυτότητα

Από τις 17 Αυγούστου 2020 έχει κυκλοφορήσει η νέα εκδοχή των δελτίων ταυτότητας που εκδίδονται σε Κύπριους πολίτες.

Τα νέα δελτία ταυτότητας είναι βιομετρικά, πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά συνέπεια έχουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας και της πλαστοπροσωπίας.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Νοείται πως όλα τα υφιστάμενα δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί σε προηγούμενους τύπους παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δεν θα αντικατασταθούν.

Οι ταυτότητες που εκδίδονται περιλαμβάνουν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και την υπογραφή του κατόχου τους.

Τονίζεται πως, για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτητή, τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος εντός 48 ωρών από την έκδοση του δελτίου ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η απόκτηση και κατοχή δελτίου ταυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) του χρόνια και προαιρετική για άτομα μικρότερης ηλικίας.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η Offsite έψαξε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να εκδώσει την βιομετρική ταυτότητα και σας τις παρουσιάζει: 

Το κόστος

 • Για άτομα άνω των 18 ετών ανέρχεται στα 30 ευρώ
 • Για άτομα κάτω των 18 ετών ανέρχεται στα 20 ευρώ

Αίτηση για νέα ταυτότητα - Που πρέπει να πάτε

Για την απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία).

Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ανέρχονται στα €30.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης ή εγγραφής, τότε κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

 • το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό),
 • το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή η εγγραφή

Αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας Ανηλίκου

Για την απόκτηση ή ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας ανηλίκου, υποβάλλεται αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία), με την καταβολή τέλους ύψους €20.

Ανήλικοι κάτω των 12 ετών

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα, ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής.

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο εξωτερικό, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία και θα πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας του ανήλικου παιδιού του. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας.

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα.

Τονίζεται πως κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται μόνο η φωτογραφία του ανήλικου. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Ανήλικοι άνω των 12 ετών

Για τα πρόσωπα αυτά, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Τονίζεται πως σε όλες τις περιπτώσεις προσώπων που απέκτησαν την Κυπριακή ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης, τότε κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση:

 • το πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως του εξωτερικού (εάν ο αιτητής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό),
 • το πρωτότυπο πιστοποιητικό πολιτογράφησης

Αίτηση για αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής

Για αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον καθορισμένο τύπο, τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη (ταχυδρομεία).

Καταγγελία στην Αστυνομία

Σε περίπτωση που έχετε απωλέσει το Δελτίο Ταυτότητάς σας ή έχει κλαπεί και είναι σε ισχύ, θα πρέπει να κάνετε καταγγελία στην Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή καθώς και Ένορκο Δήλωση στο Δικαστήριο και θα πρέπει να υποβάλετε τα έγγραφα αυτά μαζί με την αίτησή σας. Τονίζεται πως για τους ανηλίκους ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο σχετικά με τις υπογραφές των γονέων.

Κατά την υποβολή αίτησης λαμβάνονται επί τόπου από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και η υπογραφή του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος φωτογραφία, αυτή πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής).

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ανέρχονται στα €30 για τους ενήλικες και €20 για τους ανηλίκους.

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας κατοίκου εξωτερικού

Για τους Κύπριους κάτοικους εξωτερικού, ισχύουν όσα περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, με τη διαφορά ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ή αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας στις πιο κάτω προξενικές αρχές της Δημοκρατίας:

 • Ελλάδα: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα και Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο
 • Γαλλία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι
 • Γερμανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο
 • Ολλανδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Χάγη
 • Σουηδία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
 • Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη
 • Αυστραλία: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Καμπέρα
 • Νότιος Αφρική: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας Πρετόρια
 • Ισραήλ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ
 • Αίγυπτος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάιρο
 • Λίβανος: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό
 • Ρωσία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόσχα
 • Καναδάς: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Οτάβα
 • Αυστρία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη
 • Σερβία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βελιγράδι
 • Ισπανία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μαδρίτη
 • Ινδια: Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί
 • Κατάρ: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ντόχα
 • Βουλγαρία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Σόφια
 • Κίνα: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο
 • Σαουδική Αραβία: Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Ριάντ

Έκδοση και παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας

Όλα τα Δελτία Ταυτότητας εκδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Μπορείτε να παραλάβετε την Ταυτότητά σας, μόνο από το σημείο όπου είχατε υποβάλει την αίτησή σας. Προτρέπετε όπως αποτείνεστε για παραλαβή του Δελτίου Ταυτότητας όχι ενωρίτερα από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο χρόνος αυτός εντούτοις μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων που παραλαμβάνονται αλλά και λόγω άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα αναβαθμίσεις των συστημάτων, διαδικασίες συντήρησης κλπ που συνεπάγονται καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησής σας, θα ενημερωθείτε για το χρόνο ο οποίος θα απαιτηθεί για την έκδοση.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε από κάτοικο εξωτερικού, η παραλαβή του Δελτίου Ταυτότητας μπορεί να γίνει 2-3 μήνες μετά την υποβολή αίτησης, από την προξενική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

Χρονική ισχύς Δελτίου Ταυτότητας

Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων που εκδίδονται είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση για επανέκδοση ταυτότητας

Δείτε ΕΔΩ τις προδιαγραφές για τις βιομετρικές ταυτότητες

Αυτές οι ταυτότητες καταργούνται

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοίνωσε στις 5 Αυγούστου 2021 ότι οι παλαιοί τύποι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα ισχύουν έως και τις 3 Αυγούστου 2026, οπόταν και θα καταργηθούν. Μάλιστα καλούνται οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, όπως τις αντικαταστήσουν το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026.

Ποιές ταυτότητες πρέπει να αλλάξουν στις ποιο κάτω φωτογραφίες:

τγρφεαδδςαδ

γρφεδαςδςς

 

Home