ΟΠΟΚ:Τέρμα στην λειτουργία ασφαλτικών σε οικιστικές περιοχές

ΟΠΟΚ:Τέρμα στην λειτουργία ασφαλτικών σε οικιστικές περιοχές

Ζήτησε για ακόμη μία φορά από την πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα το δικαίωμα της διαβίωσης σε ένα υγιές περιβάλλον

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στο πλαίσιο συμμετοχής της σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος την Τετάρτη, η ζήτησε  για ακόμη μία φορά από την πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα το δικαίωμα της διαβίωσης σε ένα υγιές, ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, καθώς και τον τερματισμό της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος κοντά σε οικιστικές περιοχές και σχολικές μονάδες.

Αναφέρει ότι  πλησίον της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου και τον Δήμο Τσερίου, στην επαρχία Λευκωσίας, λειτουργούν δύο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Παράλληλα, στην περιοχή Σταυροβουνίου, πλησίον των Κοινοτήτων Πυργών και Κόρνου, της επαρχίας Λάρνακας, λειτουργεί ακόμη μία βιομηχανική μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος.

Προσθέτει ότι οι τρεις υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος χωροθετούνται σε μικρή απόσταση από οικιστικές περιοχές. Το πρόβλημα της γειτνίασης βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος με οικιστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου, καθότι στη συγκεκριμένη περιοχή χωροθετούνται δύο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, πλησίον κατοικημένης περιοχής και σχολικής μονάδας (Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου).

 

Όπως σημειώνει, η χρήση μαζούτ, ως καύσιμη ύλη, στις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρύπους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και συνιστά πολύ σοβαρή περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση σε αυτές τις περιοχές και τους περίοικους.  

Ζητά όπως όλες οι υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος που χωροθετούνται πλησίον οικιστικών περιοχών  μετακινηθούν το συντομότερο δυνατό και να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, η οποία προκαλεί τη μεγαλύτερη οχληρία και συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, πλησίον της κατοικημένης περιοχής και σχολικής μονάδας (Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου), της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου και τον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Επίσης, αναφέρει ότι η μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές θα πρέπει να γίνει με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες και να υποβληθεί ορθά και έγκαιρα σε κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία να εντοπίζει, να καταγράφει, να αναλύει και να αξιολογεί τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες και κυρίως τις σωρευτικές επιπτώσεις τους, σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στις ίδιες περιοχές.  

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει στην άμεση ψήφιση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2020, οι οποίοι στο παρόν στάδιο βρίσκονται προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός των προτεινόμενων Τροποποιητικών Κανονισμών είναι η συμπερίληψη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς του 2004 έως 2018, αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home