ΟΣΥΠΑ: Επιστολή για επίλυση της διαφοράς στο Υπ. Μεταφορών

Ο ΟΣΥΠΑ δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα εκ μέρους των οδηγών, όπως αναφέρεται στην επιστολή

Επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Σταύρο Μιχαήλ, με κοινοποίηση στην Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδη σε απάντηση της χθεσινής επιστολής του Υπουργείου Μεταφορών, απέστειλε με ιδιώτη επιδότη, εκ μέρους του ΟΣΥΠΑ ΛΤΔ, το γραφείο Λ. Παπαφιλίππου & Σια ΔΕΠΕ .  

Όπως αναφέρεται στην επιστολή με θέμα «εκκρεμότητες μεταξύ Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές στην Γεωγραφική Περιοχή Πάφου όπως έχει υπογραφτεί στις 21/12/2009», η εξέταση και επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών από ανεξάρτητη επιτροπή και/ή διαιτησία είναι η μόνη γρήγορη και αποτελεσματική λύση πριν από την δικαστική οδό.

 

«Ενεργούμε εκ μέρους των πελατών μας κ.κ. Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ. Σχετική η επιστολή σας ημερ. 06/12/2018. Από το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής φαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής μας ημερ. 05/12/2018, την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου για εύκολη αναφορά. Διαφωνούμε με την αναφορά σας ότι στη συνάντησή μας ημερ. 05/12/2018 η συζήτηση ήταν εποικοδομητική. Αντιθέτως από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι  οι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου εντελώς αντίθετες απόψεις με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών να είναι αγεφύρωτη και επομένως δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση και το θέμα πρέπει να λυθεί με έκδοση απόφασης μετά από ακροαματική διαδικασία είτε διαιτητικής είτε δικαστικής μορφής», προστίθεται.  

Στην επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι «στην συνάντηση μας ημερ. 05/12/2018 επαναλάβαμε την εισήγησή της πλευράς μας για σύσταση ανεξάρτητης και αντικειμενικής επιτροπής και/ή διαιτησίας οποιασδήποτε μορφής, της οποίας να ανατεθεί η δικαιοδοσία και/ή η αρμοδιότητα προς επίλυση όλων ανεξαιρέτως των οικονομικών διαφορών και/ή απαιτήσεων μεταξύ των δύο μερών».  

«Ήταν δε η εισήγησή μας όπως η επιτροπή αυτή είναι τριμελής της οποίας να προεδρεύει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής που να είναι άριστος γνώστης των νομικών θεμάτων και ως εκ τούτου εισηγηθήκαμε να προεδρεύει ένας πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δύο άλλα μέλη που θα επιλεχθούν ένα από την κάθε πλευρά. Είναι δεδομένο ότι η επίλυση όλων των διαφορών μεταξύ των δύο μερών από ανεξάρτητο και αντικειμενικό κριτή είναι η μόνη νομικά ορθή διαδικασία και είναι σύμφυτη με όλες τις αρχές του κράτους δικαίου», προστίθεται.  

Αναφέρεται, παράλληλα, ότι το Υπουργείο δεν αποδέχθηκε την πιο πάνω εισήγησή, ήτοι να εξετασθούν οι συνολικές οικονομικές διαφορές των μερών από ανεξάρτητο και/ή αντικειμενικό κριτή οποιασδήποτε μορφής και εισηγήθηκε όπως αρχίσει απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.  

«Η θέση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να επιφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, καθώς η διαφωνία των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτη και μεγάλη και είναι δεδομένο ότι επί αυτής πρέπει να εκδοθεί απόφαση μετά από ακροαματική διαδικασία είτε διαιτητικής είτε δικαστικής μορφής. Το Υπουργείο αρνήθηκε μέχρι να εξευρεθεί λύση και/ή απόφαση να συνεχίσει την κυβερνητική του συνεισφορά βάσει της σύμβασης προς τον ΟΣΥΠΑ με αποτέλεσμα να οδηγείται ο ΟΣΥΠΑ σε οικονομικό αδιέξοδο και καταστροφικές συνέπειες», σημειώνεται.  

Σύμφωνα με την επιστολή, η εξέταση και επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών από ανεξάρτητη επιτροπή και/ή διαιτησία είναι η μόνη γρήγορη και αποτελεσματική λύση πριν από την δικαστική οδό.  

«Η άρνηση του Υπουργείου για παραπομπή σε διαιτησία ισοδυναμεί με άρνηση εξεύρεσης άμεσης, σωστής και δίκαιης λύσης και άρνηση προς τον ΟΣΥΠΑ παροχής του δικαιώματος δίκαιης δίκης. Ο ΟΣΥΠΑ δεν έχει τίποτε απολύτως να φοβηθεί από οποιοδήποτε ανεξάρτητο κριτή και είναι έτοιμος να προσέλθει ενώπιον οποιασδήποτε μορφής επιτροπής και/ή διαιτησίας με καθαρά χέρια και πλήρη διαφάνεια», προστίθεται.  

Αναφέρεται, επίσης, ότι η άρνηση του Υπουργείου να συνεχίσει τη κυβερνητική του συνεισφορά προς τον ΟΣΥΠΑ είναι δεδομένο ότι θα επιφέρει ανεπανόρθωτες οικονομικές συνέπειες στον ΟΣΥΠΑ.

 

«Ο ΟΣΥΠΑ δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα εκ μέρους των οδηγών, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τον μοναδικό λόγο ότι το κράτος έχει σταματήσει να δίνει την κυβερνητική του συνεισφορά ως οφείλει βάσει της Σύμβασης. Καλούμε έστω και την υστάτη το Υπουργείο να συνεχίσει την κυβερνητική του συνεισφορά βάσει της σύμβασης προς τον ΟΣΥΠΑ και να προσέλθει σε διαιτησία όπως πιο πάνω αναφέρουμε», καταλήγει, στην επιστολή του το γραφείο  Λ. Παπαφιλίππου & Σια ΔΕΠΕ.  

10