Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Πάει προς κλείσιμο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου;

Του Χαράλαμπου Ζάκου -
30.01.2020

Πάει προς κλείσιμο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου;

Thumbnail
Τι δηλώνει στην Offsite ο Γενικός Ελεγκτής – Στην Ελέγχου το όλο ζήτημα και τα ευρήματα της Ελεγκτικής

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου θα βρεθεί η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, στην οποία περιγράφονται τα κυριότερα ευρήματα μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε και τα οποία δείχνουν πτωχή διαχείριση αλλά και μεγάλα προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε κλείσιμο της ΕΣΚ.

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Ένας Οργανισμός που αφέθηκε να παραπαίει

Αυτό εξάλλου υποστηρίζει και σε δηλώσεις του στην Offsite ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης κληθείς να σχολιάζει το όλο ζήτημα ανέφερε πως τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν μια κάκιστη οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Σιτηρών και ενός Οργανισμού ο οποίος αφέθηκε να παραπαίει.

Μάλιστα ο Γενικός Ελεγκτής θεωρεί ως αρκετά σοβαρό το γεγονός ότι ο επί σειρά ετών Πρόεδρος της Επιτροπής Σιτηρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, και ο οποίος δεν αναμενόταν πως θα επέτρεπε να οδηγηθεί η ΕΣΚ στη σημερινή της κατάσταση, η οποία και συνεχώς επιδεινώνεται.

Απειλείται η βιωσιμότητα της – Κουρεύτηκε η ΕΣΚ και το Σχέδιο Συντάξεων

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σχετικά με την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, δεν υπήρχε αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων και ούτε η αναμενόμενη διοικητική εποπτεία.

Μάλιστα στην Ειδική Έκθεση περιγράφονται τα κυριότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, όπου μεταξύ αυτών αναφέρονται και το κούρεμα που δέχθηκε και η ΕΣΚ αλλά και το Σχέδιο Συντάξεων, το σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας που θα αντιμετωπίσει η ΕΣΚ και θα απειλήσει τη βιωσιμότητα της, αλλά και άλλα σοβαρά ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν είναι:

 • Η ΕΣΚ αναμένεται να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο αναμένεται να επιδεινώνεται και να απειλήσει τη βιωσιμότητά της. 
 • Η πολιτική της ΕΣΚ για παροχή πιστώσεων σε πελάτες της εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο μη είσπραξης οφειλόμενων ποσών, αφού, σύμφωνα με τις μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούσαν στο έτος 2016, οι εμπορικοί χρεώστες ανέρχονταν στα €7,2 εκ., από τα οποία ποσό ύψους €3,1 εκ. αφορούσε σε πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Μετά τις γνωστές αποφάσεις του Eurogroup, τον Μάρτιο του 2013, τόσο η ΕΣΚ όσο και το οικείο Σχέδιο Συντάξεων, υπέστησαν σοβαρή ζημιά, ύψους €6,3 εκ. και €11,2 εκ., αντίστοιχα, λόγω μεταφοράς σημαντικών χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες που υπέστησαν κούρεμα καταθέσεων μόλις έναν μήνα προηγουμένως. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, Πρόεδρος της ΕΣΚ ήταν ο τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και Διευθυντής της ΕΣΚ πρώην Διευθυντικό Στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι οποίοι θα αναμενόταν να γνώριζαν τους κινδύνους που ελλόχευαν από τη μεταφορά ποσών στα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
 • Η ΕΣΚ προχώρησε στην κατασκευή υπαίθριων αποθηκών/εξεδρών, χωρητικότητας 60.000 μ.τ., στη Μενόγεια, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία το 2001, με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα €2,3 εκ. Οι εγκαταστάσεις αυτές αξιοποιήθηκαν ικανοποιητικά μόνο κατά τα έτη 2001, 2003 και 2004, ενώ δεν φαίνεται να συνεισέφεραν ουσιαστικά σε οποιοδήποτε τομέα δράσης της ΕΣΚ. Έκτοτε, οι εγκαταστάσεις φαίνεται να μην χρησιμοποιήθηκαν και δεν προστατεύτηκαν, αφού διαπιστώθηκε η διάπραξη κλοπής υλικών και βανδαλισμών στις εν λόγω εγκαταστάσεις.  Συνεπώς, η επένδυση δεν φαίνεται να αιτιολογείται, αλλά αντίθετα, ενδεχομένως να προκύπτει θέμα διασπάθισης δημόσιων πόρων. 
 • Δεν υπήρχαν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για επιβεβαίωση του ύψους των αποθεμάτων, γεγονός που οδήγησε την Υπηρεσία μας να εκφράσει αρνητική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2011 και τον ιδιώτη ελεγκτή σε αδυναμία έκφρασης ελεγκτικής γνώμης, όσον αφορά στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 μέχρι 2015.
 • Παρά τη σοβαρότητα του θέματος αδυναμίας έκφρασης ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2012 μέχρι 2015 και της σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρείται στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016 και την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2017 και 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε αποτελεσματικά μέτρα.
 • Η Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εκπονήθηκε το 2016 στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, δεν έτυχε της δέουσας μελέτης και αξιοποίησης, προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και οι δικλείδες ασφαλείας στην ΕΣΚ.
 • Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της ΕΣΚ και εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για χρήση του σιλό Λεμεσού, θα υλοποιηθεί με την ψήφιση σειράς νομοθεσιών, οι οποίες, μέχρι σήμερα, είτε δεν ψηφίστηκαν, είτε δεν προωθήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Επίσης, δεν δρομολογήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής του ΔΣ, σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του ΥΣ, για τη μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της ΕΣΚ.
 • Δεν δρομολογήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της αγοράς και της εκπόνησης σχετικής μελέτης, πριν τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα εκμισθώσει το σιλό Λεμεσού. Εγείρονται επίσης ερωτηματικά ως προς την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για διερεύνηση της αγοράς, αφού αυτή δεν φαίνεται να ήταν διαφανής.
 • Λόγω της αφυπηρέτησης και μη αντικατάστασης του Προϊστάμενου του Λογιστηρίου, ο οποίος ορίζεται ως ο λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΣΚ, ενδέχεται οι πληρωμές, που διενεργούνται από τις 15.3.2019, να μην είναι σύννομες.
 • Ασάφεια ως προς την αρμοδιότητα χειρισμού αριθμού θεμάτων, η οποία δεικνύει ελλιπή διοικητική εποπτεία. 
 • Οι διαχρονικές αποφάσεις του ΔΣ, για αναστολή και όχι τον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας της ΕΣΚ, επιφέρουν πρόσθετο οικονομικό κόστος.
 • Η κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων στα σιλό Λεμεσού και Λάρνακας ενδεχομένως να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τόσο του προσωπικού, όσο και του αποθέματος σιτηρών.
 • Ακίνητη περιουσία της ΕΣΚ, σημαντικής αξίας, η οποία αποκτήθηκε μέσω απαλλοτρίωσης από το Κράτος, δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης.
 • Η ΕΣΚ δεν διασφαλίζει τη διακρίβωση των ζυγαριών της, με αποτέλεσμα το βάρος των φορτίων που παραλαμβάνει να αμφισβητείται και να μην είναι εφικτός ο άμεσος υπολογισμός και διεκδίκηση της οποιασδήποτε αποζημίωσης που προκύπτει λόγω ελλειμμάτων.
 • Δεν διασφαλίστηκε η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του περί Εναρμονισμένων Απαιτήσεων και Διαδικασιών Ασφαλούς Φόρτωσης και Εκφόρτωσης των Φορτηγών Πλοίων Μεταφοράς Φορτίου Χύδην Νόμου του 2004.

   

Να σημειώσουμε πως τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις, κοινοποιήθηκαν με επιστολή της Ελεγκτικής, ημερ. 18.10.2019, στον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΣΚ για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. Για αρκετά σημεία της Έκθεσης, ο Πρόεδρος της ΕΣΚ πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι, σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, θα οριστεί εξωτερικός ερευνών λειτουργός.

>> Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση για την ΕΣΚ εδώ! <<

Home