Παιδιατρική: Υπέρ νομικής ρύθμισης προβληματικών πτυχών του ΓεΣΥ

Παιδιατρική: Υπέρ νομικής ρύθμισης προβληματικών πτυχών του ΓεΣΥ

Η ανακοίνωση της ΠΕΚ

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας νομικής και κανονιστικής ρύθμισης των ασαφειών και των προβληματικών πτυχών του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), σημειώνοντας ότι τα αιτήματα προσβλέπουν στην καθολική συμμετοχή όλων των γιατρών, σε ένα σύστημα υγείας πραγματικά υγιές, ασφαλές και αποδοτικό.  

Σε ανακοίνωση της η ΠΕΚ, αναφέρει ότι επιβεβλημένη μεν η μεταρρύθμιση αλλά όχι κατεδαφίζοντας ό,τι καλό, με κόπο και υπερβάλλοντα ζήλο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. «Προς τούτο έχουμε ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Εταιρείας μας και άπτονται της καθολικότητας και της δυνατότητας πραγματικά ελεύθερης, απρόσκοπτης και ποιοτικής άσκησης του λειτουργήματος μας», σημειώνεται.

Πρώτιστο μέλημα μας, αναφέρει η ΠΕΚ, παραμένει η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας για τους ασθενείς μας και η διατήρηση των αξιοζήλευτων δεικτών υγείας που απολαμβάνει σήμερα ο παιδικός πληθυσμός της Κύπρου.

 

Στα πλαίσια αυτά, επισημαίνεται, έγκαιρα υποδείξαμε τον κίνδυνο από την αναμενόμενη υπερεπισκεψιμότητα που προάγεται μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την μη ελεύθερη χρήση φαρμάκων, εμβολίων ή διαγνωστικών μέσων της επιλογής του γιατρού, τον χρονικό διαχωρισμό της πλήρους εφαρμογής του συστήματος για όλες τις βαθμίδες, την απουσία θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή την πρόθεση δημιουργίας πρωτοκόλλων με όχι αυστηρά επιστημονικά αλλά συνυπολογίζοντας οικονομικά κριτήρια, την μη αυτονόμηση και ουσιαστική στήριξη των δημοσίων  νοσηλευτηρίων και το ασαφές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να υπηρετήσει ο παιδίατρος τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

«Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιφέρει κινδύνους μετάδοσης ασθενειών, μη άμεσης διαχείρισης  επειγόντων περιστατικών, καθυστέρησης στην διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ή εμβολιασμών, μειωμένο χρόνο ενασχόλησης με το κάθε περιστατικό, αυξημένο κίνδυνο κόπωσης και ιατρικών λαθών», προστίθεται.

Παρατηρούμε, συνεχίζει η ΠΕΚ, ότι, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, η σφαιρικότητα και η ανελαστικότητα του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου συστήματος για τον οποίο όλοι συνεισφέρουμε, τελικά οδηγεί σε πραγματική δημιουργία φαινομένου «ασθενών πολλών ταχυτήτων» αφού η πρόσβαση σε ακριβότερα φάρμακα ή σε όλα τα εμβόλια θα εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Πολλά από τα  φάρμακα, αναφέρεται, που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική πρακτική (πχ αντιπυρετικά-αναλγητικά, αντιβηχικά, βλεννολυτικά, προϊόντα  περιποίησης του δέρματος, είδη καθαρισμού της μύτης, συμπληρώματα διατροφής και βιταμινούχα σκευάσματα) είναι μη συνταγογραφούμενα και δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται στην λίστα φαρμάκων του συστήματος ενώ είναι καλά γνωστό ότι μέσα από τον σχεδιασμό προάγεται η διάθεση γενοσήμων (αντιγραφικών) φαρμάκων, με μόνο ποιοτικό κριτήριο επιλογής τους το χαμηλότερο κόστος. Επομένως, σημειώνεται, ορατός προβάλλει ο κίνδυνος απόσυρσης πρωτοτύπων φαρμάκων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Τα εμβόλια, αναφέρει η ΠΕΚ, που θα παρέχονται δωρεάν είναι αυτά που θα περιλαμβάνει το σχήμα που θα προτείνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. «Αυτό δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα αλλά αναμένεται ότι η πλειοψηφία των εμβολίων που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή Εμβολιασμών της ΠΕΚ και στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα νεώτερης γενιάς σκευάσματα, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, πιθανότατα δεν θα περιέχονται σε αυτό και οι γονείς θα καλούνται να πληρώνουν επιπρόσθετα για το κόστος τους», προστίθεται.  

Επίσης μια σημαντική παράμετρος που δεν έχει διασαφηνιστεί, συνεχίζει η ΠΕΚ, είναι με ποιον τρόπο θα συντελείται η προμήθεια και η διακίνηση των εμβολίων που θα καλύπτει το σύστημα προς τους παρόχους υγείας για να εξυπηρετείται η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και συντήρησης των ευαίσθητων αυτών σκευασμάτων.

Περαιτέρω, σημειώνει, ότι η διενέργεια απλών παρακλινικών εξετάσεων στο ιατρείο, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον κλινικό γιατρό και η οποία δυνητικά  μπορεί να μειώσει την ανάγκη και συνεπώς το κόστος της όποιας περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης δεν υποστηρίζεται από τον σχεδιασμό καθώς εναποθέτει το βάρος της οικονομικής κάλυψης της αποκλειστικά στον ίδιο τον επαγγελματία.

Εμμένουμε, αναφέρει η ΠΕΚ, στην εισαγωγή το συντομότερο δυνατό του θεσμού των εφημεριών για εξυπηρέτηση του δικαιώματος διαρκούς ιατρικής κάλυψης από το σύστημα όλων των πολιτών σε περίπτωση απουσίας του οποιουδήποτε συμβεβλημένου γιατρού.

Η ΠΕΚ αναφέρει ότι κατάθεσε αιτήματα και εισηγήσεις με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση της καθολικότητας, της ισοτιμίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - αξίες που διέπουν την φιλοσοφία του οποιουδήποτε αποτελεσματικού και επωφελούς για τον πολίτη σχεδίου υγείας. 

 

Home