Παραδόθηκαν 8 κατοικίες σε ένοικους της 'πράσινης πολυκατοικίας'

Παραδόθηκαν 8 κατοικίες σε ένοικους της 'πράσινης πολυκατοικίας'

ΥΠΕΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ
Οι οικίες παραδόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη

Παραδόθηκαν σήμερα στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα οκτώ κατοικίες για οκτώ δικαιούχους.  

Οι οικίες παραδόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο οποίος σε ομιλία του είπε ότι η αναδόμηση των οκτώ κατοικιών αφορά τη στέγαση των ενοίκων της "πράσινης πολυκατοικίας" στην οδό Κοτζιά Τεπέ αρ.21 στη Λάρνακα, η οποία έχει κριθεί ως μη επισκευάσιμη. 

 

Όλες οι κατοικίες είναι ισόγειες, είπε, οι επτά κατοικίες είναι των 2 υπνοδωματίων, με εμβαδόν 78 μ² και 1 κατοικία είναι των 3 υπνοδωματίων, με εμβαδόν 95 μ². Το κόστος ανέγερσης των οκτώ κατοικιών ανήλθε στα €708.000. Εχουν ανεγερθεί με βάση τις τελευταίες εν ισχύ Νομοθεσίες και τα πιο σύγχρονα υλικά, σημείωσε.

 

Εκφράζοντας ευαρέσκεια για την παράδοση των κατοικιών στους οκτώ δικαιούχους εκτοπισθέντες, με την ευχή αυτή να είναι καλορίζικες, ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε τη  μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στα θέματα Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους Προϋπολογισμούς του 2019 έχει περιλάβει κονδύλι της τάξης των €13,7 εκ., καθώς και κονδύλι της τάξης των €40 εκ. για την τριετία 2020-2022, για θέματα σε σχέση με τους Κυβερνητικούς Οικισμούς. Μέχρι στιγμής,  είπε, έχουν παραχωρηθεί 11.203 τίτλοι ιδιοκτησίας και 2.994 πιστοποιητικά μίσθωσης που αφορούν  οικιστικές μονάδες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης.  

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και τη δημιουργία του τεράστιου στεγαστικού προβλήματος, άρχισε το δύσκολο και επίπονο έργο της στέγασης των 200.000 εκτοπισθέντων, με στόχο μια πιο άνετη προσωρινή διαβίωση.

 

Μετά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, σε σχέση με τα κτίρια σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, τέθηκαν σε εφαρμογή το Πρόγραμμα "Αναδόμησης, Επιδιόρθωσης/Ενίσχυσης κατοικιών και πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών".  Στο Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονταν 8 Κυβερνητικοί Οικισμοί, Πάνω Λακατάμεια, Στρόβολος ΙΙ, Άγιος Παύλος και Άγιος Μάμας στη Λευκωσία, Άγιοι Ανάργυροι Ι στη Λάρνακα και Άγιος Αθανάσιος, Μακάριος ΙΙΙ και Λινόπετρα στη Λεμεσό.  Μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των €140,0 εκ., με την ανέγερση 45 πολυκατοικιών και 187 κατοικιών, την ενίσχυση/επιδιόρθωση 50 πολυκατοικιών και 2.200 κατοικιών. Στο παρόν στάδιο προγραμματίζεται η ανέγερση δύο πολυκατοικιών και η επιδιόρθωση 96 κατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος ΙΙ, η ανέγερση δύο πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιοι Ανάργυροι Ι και η ανέγερση τεσσάρων πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Μάμας στη Λακατάμεια, συνολικού κόστους που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €6,6 εκ.

 

Επίσης, τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα "Προσθήκη Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών".  Αφορά την προσθήκη ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες, παγκύπρια, με προτεραιότητα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά προβλήματα.  Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 109 υφιστάμενες πολυκατοικίες, με κόστος της τάξης των  €11,0 εκ.. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση έξι ανελκυστήρων στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης, στη Λάρνακα και προγραμματίζεται η εγκατάσταση άλλων 32 ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, συνολικού κόστους που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €4,8 εκ.

Μίλησε επίσης για το  Πρόγραμμα "Αποτίμησης στατικής επάρκειας των υφιστάμενων πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς παγκύπρια» που τέθηκε σε εφαρμογή το 2013.  Το Πρόγραμμα αφορά στην αποτίμηση της στατικής επάρκειας 351 υφισταμένων πολυκατοικιών. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι οπτικές έρευνες καθώς και εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος σε όλες τις υφιστάμενες πολυκατοικίες παγκύπρια και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση των στατικών μελετών και η ετοιμασία των τεχνοοικονομικών μελετών με βάση τις οποίες θα καθοριστούν  οι απαιτούμενες επεμβάσεις /ενισχύσεις ή / και οι αναδομήσεις.  

Τονίζεται ότι  το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχωρά με σταδιακές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που δικαιολογείται και κρίνεται αναγκαίο, προς διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων και των ενοίκων και θέτοντας πάντοτε προτεραιότητα ανάλογα με την σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης.  

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι στο παρόν στάδιο προγραμματίζεται η επισκευή/ενίσχυση 8 πολυκατοικιών στον Οικισμό Άγιος Ελευθέριος, 6 πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Λουκάς και 4 πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Ανδρέας στα Λατσιά με συνολικό  κόστος της τάξης του € 2,4 εκ.  

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Κυριάκος Κούνδουρος είπε οι  κατοικίες, έχουν μελετηθεί και ανεγερθεί με βάση τους ισχύοντες Αντισεισμικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Σκυροδέματος, και σε αυτές έχουν εφαρμοστεί όλες οι πρόνοιες των εν ισχύ Κανονισμών Θερμομόνωσης, των Ηλεκτρολογικών Κανονισμών και των Κανονισμών Πυροπροστασίας. Σε κάθε δικαιούχο μαζί με τα κλειδιά δόθηκαν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κάθε κατοικίας.  

Ανέφερε ότι η Αναδόμηση του Κυβερνητικού Οικισμού Τσιακκιλερό περιλαμβάνει 420 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 18,3 εκ. και η Αναδόμηση του Κυβερνητικού Κόκκινες περιλαμβάνει 411 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 16,23 εκ. Επιπλέον  στους κενούς χώρους των Κυβερνητικών Οικισμών  Τσιακκιλερό και Κόκκινες έχουν ανεγερθεί  11 πολυκατοικίες και  16 κατοικίες  με συνολικό κόστος της τάξης των € 11,2  εκ. για στέγαση δικαιούχων προσφύγων.  

Στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπάρχουν σε εξέλιξη 3 Συμβόλαια Γενικής Συντήρησης Κυβερνητικών Οικισμών, ένα σε κάθε Επαρχία, τα οποία επιλαμβάνονται, ως επί το πλείστων, θέματα τα οποία αφορούν Ασφάλεια και Υγεία των κατοίκων. Τα Συμβόλαια αυτά έχουν συνολικό κόστος της τάξης των €4 εκ., ανά έτος.

 

 Επίσης προωθούνται προγράμματα αντικατάστασης κουφωμάτων και σύνδεσης όλων των προσφυγικών οικισμών αλλά και Συνοικισμών Αυτοστέγασης με Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα.  

Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση όλων των πεζοδρομίων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλους τους προσφυγικούς οικισμούς ώστε να εξασφαλισθεί ένας χώρος στάθμευσης σε κάθε οικιστική μονάδα. Βρίσκεται σε ισχύ η χορήγηση χρηματικής βοήθειας για προσθήκη χώρων υγιεινής και υπνοδωματίου στο ισόγειο των κατοικιών για διευκόλυνση ηλικιωμένων ή ασθενών ιδιοκτητών.

Διαβεβαίωσε τους εκτοπισθέντες ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα βρίσκονται πάντοτε δίπλα τους και επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στα θέματα της Στέγασης των Εκτοπισθέντων.  

Home