ΠΑΣΥΝΟ για ΟΚΥπΥ: Να στελεχώσει σωστά τα δημόσια νοσηλευτήρια

ΠΑΣΥΝΟ για ΟΚΥπΥ: Να στελεχώσει σωστά τα δημόσια νοσηλευτήρια

Τι ζητεί η ΠΑΣΥΝΟ από τον ΟΚΥπΥ

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών διερωτάται κατά πόσον ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι υπεύθυνος για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων και για τη λειτουργία τους σε ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) ή μήπως προσδοκά να διοχετεύει ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα;».  

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΝΟ ζητεί από τον ΟΚΥπΥ «να στελεχώσει σωστά τα δημόσια αυτόνομα νοσηλευτήρια με νοσηλευτές, ώστε να παρέχεται η ενδεδειγμένη, ποιοτική και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς και η δυνατότητα να ανταγωνιστούμε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια επί ίσοις όροις, σε περιβάλλον του ΓεΣΥ».

 

Η ΠΑΣΥΝΟ προχώρησε στην έκδοση της ανακοίνωσης «με αφορμή δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με το θέμα της διαφαινόμενης επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και προς αποκατάσταση της αλήθειας».

 

«Πιστεύουμε ότι όλες οι δηλώσεις που γίνονται αναφέρονται μόνο σε διαβεβαιώσεις ότι θα επιλυθούν τα προβλήματα στέγασης και χώρου, όταν βέβαια γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, με τον καθορισμό κάποιων ημερομηνιών υλοποίησής τους για τα νοσοκομεία Κυπερούντας, Λάρνακας και Πάφου», υποστηρίζει η ΠΑΣΥΝΟ.  

Αναφέρει ότι «το λεωφορείο για τη μεταφορά των ασθενών θα διευκόλυνε τους ταλαιπωρημένους ασθενείς, όμως, δυστυχώς, δεν επιλύνει ούτε το πρόβλημα της υποστελέχωσης ούτε και αυτό της έλλειψης χώρου στα Τμήματα Αιμοδιάλυσης, θέματα σημαντικά τα οποία έχουμε φέρει στο φως της δημοσιότητας τόσο εμείς ως νοσηλευτές όσο και οι ασθενείς».  

«Ως ΠΑΣΥΝΟ πιστεύουμε ότι η συνεργασία με ιδιωτική κλινική, που θα χρειαστεί μέχρι και έξι μήνες για να λειτουργήσει, σαφώς και μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες για μια μερίδα ασθενών αλλά δημιουργείται και ένα καίριο ερώτημα:

 

«Τελικά ο ΟΚΥπΥ είναι υπεύθυνος για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων και για τη λειτουργία τους σε ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός ΓεΣΥ ή μήπως προσδοκά να διοχετεύει ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα;» καταλήγει η ΠΑΣΥΝΟ.

Home