Πέρασε ο νόμος: Έξωση σε λίγους μήνες αν δεν πληρώνεις το ενοίκιο

Πέρασε ο νόμος: Έξωση σε λίγους μήνες αν δεν πληρώνεις το ενοίκιο

Η Ολομέλεια της Βουλής μετά από συζήτηση ψήφισε σε νόμο την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που σμικρύνει τη διαδικασία έξωσης για ενοικιαστές που δεν πληρώνουν τα ενοίκια τους.

Ο νόμος ψηφίστηκε με ψήφους 31 υπέρ, 15 εναντίον, 2 αποχές.

Πιο συγκεκριμένα 90 ημέρες να είναι η ελάχιστη περίοδος έξωσης για κακοπληρωτές ενοικιαστές. Όσον αφορά για επιχειρήσεις αυτού η περίοδος θα είναι για 60 ημέρες. Να σημειωθεί πως στην πιο πάνω χρονική περίοδο θα προστίθεται και ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης.  

Μόνο για υποστατικά που έχουν ανεγερθεί πριν το 2000 και σε Δημαρχούμενες περιοχές

Αξίζει να αναφερθεί πως η εν λόγω πρόταση νόμου αφορά όσα υποστατικά εμπίπτουν κάτω από το νόμο του ενοικιοστασίου, δηλαδή όσα υποστατικά έχουν ανεγερθεί πριν το 2000 και για Δημαρχούμενες περιοχές. Για τα άλλα υποστατικά που έχουν ανεγερθεί μετά το 2000 θα ακολουθήσει άλλη πρόταση.  

Να σημειώσουμε παράλληλα πως η προφορική τροπολογία του ΔΗΚΟ που υπερψηφίστηκε αναφέρει πως η τροπολογία δεν θα ισχύει αναδρομικά. Δηλαδή αν κάποιος ενοικιαστής έχει ήδη οφειλές πριν την ψήφιση της νομοθεσίας, δεν θα μπορεί να εκδοθεί αμέσως διάταγμα έξωσης αλλά θα του δοθεί η ίδια περίοδος. 

Τι προνοεί ο νόμος

Αν ο ενοικιαστής δεν πληρώνει τα ενοίκια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να του δώσει γραπτή προειδοποίηση. Εάν μετά την πάροδο 21 ημερών από την ημερομηνία προειδοποίησης δεν διευθετηθούν οι οφειλές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάει στον πρωτοκολλητή και να αρχίσει τη διαδικασία έξωσης. 

Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης υποβάλει αίτηση στον πρωτοκολλητή,  ο ενοικιαστής έχει 14 ημέρες να παρουσιάσει τις αποδείξεις πληρωμής των οφειλών του. 

"Θα επιλυθεί ένα πρόβλημα μάστιγα"

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης αναφερόμενος στο ζήτημα σε δηλώσεις του πριν την Ολομέλεια ανέφερε στην Offsite πως με την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου θα επιλυθεί ένα πρόβλημα που κατάντησε μάστιγα για την κοινωνία. Όπως τόνισε υπήρχε μια νομοθεσία την οποία πολλοί την εκμεταλλεύονταν και έκανα κατάχρηση, και δεν πλήρωναν καθόλου.

Να σημειώσουμε πως η ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου είχε αναβληθεί στην προηγούμενη Ολομέλεια της Βουλής (16/1), αφού ζητήθηκε η αναβολή της ώστε να προχωρήσουν με τροπολογίες επί της πρότασης, καθώς για το όλο ζήτημα το ΑΚΕΛ έφερε ενστάσεις κατά τις προηγούμενες συζητήσεις της πρότασης νόμου στην Επιτροπή Νομικών. 

Home