Περιμένουν στο ακουστικό για την προβλήτα στην Κάτω Πάφο

Περιμένουν στο ακουστικό για την προβλήτα στην Κάτω Πάφο

Η δημιουργία προβλήτας για κρουαζιερόπλοια στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου πρέπει πρώτα να «περάσει» από την UNESCO

Αυτό τουλάχιστον εξάγεται από την απαντητική επιστολή της Υπουργού Μεταφορών σε ερώτημα του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, αναφορικά με τη πρόθεση για δημιουργία προβλήτας στην περιοχή του παλαιού λιμανιού στην Κάτω Πάφο. 

Να υπενθυμίσουμε πως το όλο ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως με τη δημιουργία προβλήτας για κρουαζιερόπλοια στη συγκεκριμένη περιοχή θα αλλοιωθεί ο περιβάλλοντας χώρος επηρεάζοντας ταυτόχρονα και αρχαιότητες. Άλλοι υποστηρίζουν πως η δημιουργία προβλήτας κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη για τουριστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. 

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί πως ο χώρος στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου αποτελεί μνημείο της UNESCO, κάτι το οποίο προκαλεί ακόμη περισσότερο «πονοκέφαλο» στους αρμόδιους και τοπικούς φορείς. 

Γι’ αυτό εξάλλου και η Υπουργός Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδου, στην απαντητική της επιστολή στον Πρόεδρο των Οικολόγων, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο σημείο καθώς όπως τονίζει ως κράτος έχουμε την υποχρέωση, βάσει της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς πριν από οποιαδήποτε επέμβαση ή ανάπτυξη να ακολουθήσουμε τους όρους που αφορούν στην προστασία τέτοιων χώρων. 

Τι απάντησε η UNESCO

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει η Υπουργός η περιοχή αυτή αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο του του αρχαιολογικού χώρου της Πάφου, ο οποίος από το 1980 ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενημέρωσε σχετικά τη Διευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (UNESCO World Heritage Centre) Δρ Mechtild Rossler, η οποία, υπέδειξε την ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Επιπτώσεων στην Κληρονομιά (Heritage Impact Assessment), ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον Οδηγό on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. 

Τη μελέτη αναλαμβάνει ειδικός επιστήμονας

Όπως συμπληρώνει η κα. Αναστασιάδου, τo Τμήμα Αρχαιοτήτων προωθεί τη διαδικασία που υπέδειξε το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και έχει ήδη επικοινωνήσει με Ειδική Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και εκπόνησης μελετών για τις επιπτώσεις προτεινόμενων αναπτύξεων στην πολιτιστική κληρονομιά, με πείρα σε θέσεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και σε οργανισμούς, όπως τους IOCOMOS και ICCROM, που λειτουργούν ως σύμβουλοι της UNESCO.

Στην επιστολή της η Υπουργός μεταφορών τονίζει παράλληλα πως η εν λόγω Επιστήμονας/Εμπειρογνώμονας, έχει ήδη εργαστεί στην Κύπρο, καθότι έχει εκπονήσει τη Μελέτη Διαχείρισης των δέκα Βυζαντινών Εκκλησιών της UNESCO στο Τρόοδος και συμμετείχε στην ομάδα δημιουργίας της Μελέτης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας.  Ως εκ τούτου, γνωρίζει πολύ καλά το ευρύτερο πολιτιστικό, οικονομικό και κρατικό πλαίσιο της Κύπρου, γνώση απαραίτητη για την αξιολόγηση της πρότασης που υποβλήθηκε για την κατασκευή προβλήτας για κρουαζιερόπλοια, στην Κάτω Πάφο.  Σημειώνοντας παράλληλα πως η Μελέτη Επιπτώσεων της Κληρονομιάς, θα αξιολογήσει τις τυχόν επιπτώσεις της προτεινόμενης ανάπτυξης, τόσο σε σχέση με την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, όσο και με το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον, καθώς ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η Μελέτη

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από το Υπουργείο Μεταφορών σε νέα του επιστολή, η διαδικασία για έναρξη της Μελέτης Επιπτώσεων στην Κληρονομιά, που αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη για τη δημιουργία προβλήτας για κρουαζιερόπλοια στην περιοχή του λιμανιού στην Κάτω Πάφο, βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Μάλιστα όπως τονίζεται η ειδική επιστήμονας που της ανατέθηκε η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης είναι σύμβουλος του ICCROM, το οποίο - όπως αναφέρεται – με τη σειρά λειτουργεί ως σύμβουλος της UNESCO σε θέματα διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την επιστολή, η συγκεκριμένη ειδική επιστήμονας είναι επίσης μία εκ των συγγραφέων του εγχειριδίου της UNESCO για τη διαχείριση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Κλείνοντας την επιστολή του, το Υπουργείο αναφέρει πως η ειδική επιστήμονας έχει μέχρι στιγμής οργανώσει την ομάδα της, που αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα άτομα, τα οποία θα εκπονήσουν την Μελέτη, ενώ όπως τονίζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχουν οριστεί οι βασικές δράσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη Μελέτη, και επι του παρόντος διευθετείται η οριστικοποίηση του κόστους και του χρονοδιαγράμματος.   

 

Home