Πληροφορίες για υποβολή αίτησης στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Πληροφορίες για υποβολή αίτησης στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2019

Στις 5 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Υποβολή Αίτησης Άλλης Κοινωνικής Παροχής- Σχέδιο ΕΣΤΙΑ) Διάταγμα του 2019, με το οποίο καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το Σχέδιο Εστία μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Συμπλήρωσης της Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο, το Έντυπο εξουσιοδότησης καθώς και τα Δείγματα Εντύπων που συνοδεύουν την αίτηση, από την ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.mlsi.gov.cy.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους αιτητές μόνο προς τη Συμμετέχουσα  Τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων με την οποία διατηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις ,οι οποίες δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 15η  Νοεμβρίου 2019. Αίτηση που θα υποβάλλεται μετά την 15η Νοεμβρίου 2019 δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα εξετάζεται.

Home