Ποια στάδια πήραν πιστοποιητικά ασφάλειας

Ποια στάδια πήραν πιστοποιητικά ασφάλειας

Ανακοίνωση από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων

Στην έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας για το Μακάρειο Στάδιο, το Στάδιο Αμμόχωστος, το Τσίρειο Στάδιο, το Στάδιο Τάσος Μάρκου και το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό), προχώρησε η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ).  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ), σε σημερινή έκτακτη συνεδρία της, η Αρχή εξέτασε τα συμπληρωματικά έντυπα που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των πιο κάτω γηπέδων: Μακάρειο Στάδιο, Στάδιο Αμμόχωστος, Τσίρειο Στάδιο, Στάδιο Τάσος Μάρκου και Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης (Παφιακό).

 

Η ΑΑΣ, μετά από μελέτη των συμπληρωματικών εντύπων, έχει προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας και αδειοδοτεί με ή χωρίς όρους, όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα γήπεδα.

 

Περιορισμοί/όροι στη χρήση των αθλητικών χώρων (κτιριακών εγκαταστάσεων), τέθηκαν για τα γήπεδα του Μακαρείου Σταδίου και του Στάδιο Τάσος Μάρκου.

 

Home