Ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι ποταμοί της Κύπρου – ΧΑΡΤΗΣ

Ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι ποταμοί της Κύπρου – ΧΑΡΤΗΣ

Πόσο καιρό ρέουν, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι και από πού πηγάζουν οι ποταμοί της Κύπρου

Όπως μεταφέρεται από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων οι περισσότεροι ποταμοί πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους, με ελάχιστες τιμές απορροής κατά τους θερινούς μήνες και μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Αποτέλεσμα του Ανατολικού Μεσογειακού κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστό θέρος μεγάλης διάρκειας και χαμηλής μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, είναι να μην υπάρχουν ποταμοί με συνεχή ροή σε όλο τους το μήκος. 

ΠΟΤΑΜΟΙ

Αν και οι περισσότεροι ποταμοί ρέουν για 3 με 4 μήνες το χρόνο, υπάρχουν κάποια τμήματα ποταμών τα οποία επειδή βρίσκονται ανάντη της περιοχής του Τροόδους έχουν συνεχή ροή.  Πρόκειται για τους ποταμούς Ξερός, Διαρίζος, Καργώτης Μαραθάσας, Κούρης και Γερμασόγειας. 

Οι περισσότεροι ποταμοί έχουν μάλλον απότομη κλίση εκτός από τα ποτάμια στις πεδινές εκτάσεις κατά μήκος της νότιας ακτής του νησιού. Τα πιο πολλά τμήματα των ποταμών, ωστόσο, βρίσκονται σε ενδιάμεσο υψόμετρο.

Ποιοι είναι σε μήκος οι μεγαλύτεροι ποταμοί της Κύπρου

Σύμφωνα με τη μελέτη του Δρα. Χαράλαμπου Δημητρίου οι μεγαλύτεροι ποταμοί του νησιού πηγάζουν από την οροσειρά του Τροόδους, η οποία δέχεται και τη μεγαλύτερη βροχόπτωση απ' όλες τις περιοχές της Κύπρου. Οι περισσότεροι από αυτούς αρχίζουν τη ροή τους βόρεια ή νότια της κορυφογραμμής, η 2 οποία αρχίζει από τη βουνοκορφή του Μαχαιρά στα ανατολικά και συνεχίζεται δυτικότερα προς τις κορφές Σταυρόπευκος, Παπούτσα, Αδελφοί, Τρόοδος, Κύκκος και Τρίπυλος. 

ΠΟΤΑΜΟΙ4

Οι μεγαλύτεροι σε μήκος ποταμοί της Κύπρου, είναι ο Πεδιαίος (98 χιλιόμετρα) και ακολουθούν οι ποταμοί Γιαλιάς (88 χιλιόμετρα), Σερράχης (55 χιλιόμετρα), Διαρίζος (42 χιλιόμετρα), Ξερός Ποταμός (41,5 χιλιόμετρα) και Έζουσα (41 χιλιόμετρα). Ακολουθούν με μικρότερο μήκος οι Κούρης, Ακάκι, Χαποτάμι, Περιστερώνα, Οβγός, Τρέμινθος, Ελιάς, Σταυρός της Ψώκας, Πεντάσχοινος, Καργώτης, Βασιλικός, Μαρώνι, Γερμασόγεια, Ατσάς, Λιμνάτης, Κρυός, Αλυκός, Γαρύλλης, Σέτραχος, Λιμνίτης, Ξερός κ.α.

Τώρα όσον αφορά την οροσειρά του Πενταδακτύλου, από αυτήν πηγάζουν μικρά ρυάκια που είτε χύνονται στη θαλάσσια περιοχή της Κερύνειας (Αργάκι των Καραβιών, Καταρράκτης, Κηπιά, Μαυρολίμνη κ.α.), είτε διασχίζουν την κεντρική πεδιάδα και χύνονται στον κόλπο της Μόρφου (Αλουπός και Αργάκι του Παλαιοκάστρου), καθώς και στον κόλπο της Αμμοχώστου (Γεροκόλυμπος, Καλαμούλης, Άγιος Σάββας, Γεροπόταμος κ.ά.). Επίσης, άλλα ρυάκια που πηγάζουν από τον Πενταδάκτυλο διασχίζουν την κεντρική πεδιάδα και ενώνονται με άλλους κύριους ποταμούς. Παράδειγμα τέτοιων ρυακιών είναι ο Αρμυρός, που ενώνεται με τον Πεδιαίο στην περιοχή του Τουρκοκυπριακού χωριού Ορτάκιοι ή Μινζέλι (κοντά στον Τράχωνα) και το ρυάκι Στενώματα που ενώνεται με το ρυάκι Πύργος, το οποίο με τη σειρά του ενώνεται με το ρυάκι της Σκυλλούρας που τελικά καταλήγει στον Οβγό, στην περιοχή βόρεια της Δένειας.

ΠΟΤΑΜΟΙ2

Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι υποδιαιρεμένο σε 70 λεκάνες απορροής και 387 υπολεκάνες απορροής. Λεκάνη απορροής ποταμού με απλά λόγια είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το βρόχινο νερό (απορροή) μέσω ρυακιών, ποταμών σε συγκεκριμένο σημείο του υδάτινου ρεύματος. Παράδειγμα, η λεκάνη απορροής του ποταμού Κούρη που ξεκινά με μικρά ρυάκια από τις κορυφές του Τροόδους και καταλήγει στη θάλασσα στον κόλπο της Επισκοπής. Η λεκάνη απορροής του Κούρη έχει την πιο μεγάλη απόδοση, δηλαδή, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο νερού, και για αυτό το λόγο έχει κατασκευαστεί και το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου (Κούρης) που έχει χωρητικότητα 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), που ισούται περίπου με το 1/3 της συνολικής χωρητικότητας των φραγμάτων του νησιού. Υπολεκάνη είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής ενός παραποτάμου. Παράδειγμα, οι υπολεκάνες του Λιμνάτη, του Κούρη και του Κρυού συνιστούν την λεκάνη απορροής του Κούρη.

Τι λέει η αξιολόγηση χημικής κατάστασης νερού και ιζημάτων των ποταμών

Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, και όπως αναγράφεται στην έκθεση σε κάποια σημεία ποταμών και ταμιευτήρων παρατηρούνται συστηματικές ανιχνεύσεις και υπερβάσεις μετάλλων κάτι το οποίο ενισχύει τις υποθέσεις για όξινες απορροές από μεταλλεία τα οποία βρίσκονται ανάντη των εν λόγω σημείων δειγματοληψίας.  

Home