Πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες της β' φάσης της Μακαρίου

Πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες της β' φάσης της Μακαρίου

Αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου η δεύτερη φάση ανάπλασης της Λεωφόρου Μακαρίου

Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του έργου της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου  – Φάση Β’, από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, η ώρα 10.00π.μ., η Λεωφόρος Μακαρίου και τμήμα της οδού Στασάνδρου θα παραμείνουν κλειστά για την τροχαία κίνηση.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, οι κατασκευαστικές εργασίες στο δεύτερο τμήμα θα επικεντρωθούν στο τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι και την φωτοελεγχόμενη συμβολή της με  τη Αφροδίτης / Στασάνδρου, και σε τμήμα της οδού Στασάνδρου, στα οποία δεν θα επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων.

 

Η χρονική διάρκεια του τμήματος Β.2 θα είναι περίπου 10 μήνες.

 

Οι εργασίες ανάπλασης αφορούν την υπογειοποίηση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΣΥΛ, ΣΑΛ, Τηλεπικοινωνίες, ΑΗΚ), νέο σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, πρόνοιες για εγκατάσταση έξυπνης πόλης, κατασκευή νέου οδοστρώματος από άσφαλτο και νέων πεζοδρομίων, καταργώντας τις υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές, σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (shared space), νέος οδικός φωτισμός νέα αστική επίπλωση και δεντροφύτευση.  

Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.  

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  

Σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας, το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.  

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών για διευκόλυνση του κοινού, των οδηγών, των κατοίκων και των καταστηματαρχών, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

Συγκεκριμένα, οι οδοί Αγίας Ελένης και Μπουμπουλίνας μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Στασάνδρου μετατρέπονται σε μονόδρομους με κατευθύνσεις όπως παρουσιάζονται στο σχετικό Σχέδιο. Παράλληλα διατηρούνται οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης στις πιο πάνω οδούς και επιπλέον διαμορφώνονται νέες θέσεις στάθμευσης κατά μήκος της οδού Αγίας Ελένης.

Οι οδοί Αφροδίτης και Αρνάλδας μετατρέπονται σε αμφίδρομα αδιέξοδα. Παράλληλα, διατηρούνται οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης στην οδό Αρνάλδας, ενώ ακυρώνονται οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης της οδού Αφροδίτης. Σημειώνεται ότι, για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αρνάλδας, θα πραγματοποιηθούν κατασκευαστικές εργασίες μείωσης του υφιστάμενου πεζοδρομίου για διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου.              

Για την εσωτερική διέλευση οχημάτων για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταστημάτων και των κατοίκων της περιοχής, τμήμα της λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ θα παραχωρηθεί για τη διακίνηση οχημάτων, με μονόδρομη κατεύθυνση από την οδό Αγίας Ελένης προς οδό Μπουμπουλίνας και ακολούθως τα οχήματα θα κινούνται δια μέσω της οδού Μπουμπουλίνας με κατεύθυνση την οδό Στασάνδρου. Παράλληλα, θα εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες στα πεζοδρόμια κατά μήκος του πιο πάνω τμήματος της λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και των συμβολών της με τις πιο πάνω οδούς.

Oι οδοί Γρηγορίου Ξενοπούλου και Ήρας θα είναι κλειστές λόγω έργων.

Tο τμήμα της οδού Άννης Κομνηνής από τη λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ μέχρι πριν τη συμβολή της με οδό Φιλιππιάδος θα επιτρέπεται διακίνηση μόνο για τις ανάγκες των κατοίκων και για πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, όπως ήδη ισχύει. Ενώ, το υπόλοιπο τμήμα της οδού Άννης Κομνηνής μεταξύ των συμβολών της με την οδό Στασάνδρου και την οδό Φιλιππιάδος θα παραμείνει μονόδρομος και παράλληλα θα διατηρηθεί η μονοδρόμηση της οδού Φιλιππιάδος με φορά προς την οδό Κρήτης, προκειμένου να επιτευχθεί απρόσκοπτη αριστερόστροφη κίνηση προς την οδό Στασάνδρου.  

Στο τμήμα της λεωφόρου Ευαγόρου μεταξύ των συμβολών των λεωφόρων Ομήρου - Στασίνου - Ευαγόρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ - Αναστάσιου Γ. Λεβέντη - Ευαγόρου, η λωρίδα με αριστερόστροφη κίνηση προς τη λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ καταργείται.              

Στην οδό Αναστάσιου Γ. Λεβέντη η λωρίδα με ευθεία πορεία προς τη λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, καταργείται.  

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.  

Σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας, οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης στην περιοχή θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπου είναι εφικτό.  

Σε χρήστες - νόμιμους δικαιούχους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης που βρίσκονται σε τεμάχια όπου δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση οχημάτων, θα διευθετηθεί προσωρινή στάθμευση σε δημοτικούς ή άλλους χώρους στάθμευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home