Πράσινο φως για Υφ. Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής

Πράσινο φως για Υφ. Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής

Χαιρετίζει ο ΥΠΟΙΚ

Την έγκριση της ίδρυσης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής από την Ολομέλεια της Βουλής, από την 1η Μαρτίου 2020, χαιρετίζει, με γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.  

«Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ενώ αρκετές πολιτικές και προγράμματα έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση για υποβοήθησή της. Οι άνθρωποι που ασχολούνται τόσο με την έρευνα και την καινοτομία, όσο και με την ψηφιακή πολιτική, αποτελούν πλέον μια ραγδαία αναπτυσσόμενη κοινότητα, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας», προσθέτει.

 

Όπως αναφέρει, η κοινωνία αυτή αλλά και οι νέοι μας, χρειάζονται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο θα τους υποβοηθά να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την προοπτική τους, επιφέροντας έτσι προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

 

«Η ίδρυση του Υφυπουργείου ως ο ισχυρός και εξειδικευμένος  κεντρικός φορέας και οι πολιτικές που διέπουν τόσο την έρευνα, όσο και την καινοτομία αλλά και την ψηφιακή πολιτική, αποτελούν μια ανάγκη η οποία πλέον γίνεται πραγματικότητα», σημειώνει.  

Ο κ. Πετρίδης αναφέρει, τέλος, ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συγκεντρώνει τις διάσπαρτες υπηρεσίες κάτω από μία στέγη η οποία θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει με επιστημονικό τρόπο ενιαία εθνική στρατηγική,  μεταρρυθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής μηχανής ούτως ώστε να μπορεί έμπρακτα να στηρίξει και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

ΚΥΠΕ

Home