Προσοχή: Αποσύρεται καυτερή πιπεριά από την αγορά (Φώτο)

Προσοχή: Αποσύρεται καυτερή πιπεριά από την αγορά (Φώτο)

Όλες οι πληροφορίες για το προϊόν

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, προσδιορίστηκε Ωχρατοξίνη Α, Αφλατοξίνη Β1, καθώς και Ολικές Αφλατοξίνες, σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα των επιτρεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία.

Είδος:  ΚΑΘΑΡΗ ΣΚΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΥΤΕΡΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ (ΤΣΙΛΛΙ)

            PLAIN CHILLIE POWDER

Εμπορική επωνυμία:UNICOM - CHILI POWDER

Συσκευασία: Πλαστικό σακούλι

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / NET WEIGHT: 400g

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ: BBDATE: 20/08/2020

                                                                       MFTDATE: 20/02/2019

Αριθμός Παρτίδας:BatchNo: FC018-0037- 32

Γραμμικός κωδικός: 4791006014790

Χώρα Προέλευσης: Σρι Λάνκα

1

2

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

Home