Προσοχή: Αποσύρονται καλλυντικά από την αγορά (Φώτο)

Προσοχή: Αποσύρονται καλλυντικά από την αγορά (Φώτο)

Αναλυτικά - Όλες οι πληροφορίες

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

1

2

3

4

 

Home