Προσοχή: Αυτά είναι τα 31 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Προσοχή: Αυτά είναι τα 31 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Όλες οι πληροφορίες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 09/09/2019 (GRAS-RAPEX – Report 37) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 31 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 31 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δεκαπέντε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έξι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τέσσερα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τρία στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, δύο στο Τμήμα Περιβάλλοντος και ένα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Δείτε τα προϊόντα ΕΔΩ.

ΚΥΠΕ

Home