Προσοχή! Αυτά είναι τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά

Προσοχή! Αυτά είναι τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά

Δείτε τον πίνακα των προϊόντων

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) περισσότερες πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/                                               

Για τον πίνακα των προϊόντων πατήστε εδώ.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.  

Home