Προσοχή! Αυτά είναι τα προϊόντα που αποσύρονται απο την αγορά

Προσοχή! Αυτά είναι τα προϊόντα που αποσύρονται απο την αγορά

Δείτε τα προιόντα

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης προϊόντος

Λόγος απόσυρσης

Τσεχία

Eyelash growth serum

Delia COSMETICS

 My WOW Lashes

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου:

W-002868-000-EX O-014419-00

 

Αρ. Παρτίδας/Barcode: 

0280JM, 5901350474716

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

 

 

Πολωνία

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει στη σύνθεσή του την ουσία bimatoprost.

 

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009

Τσεχία

Eyelash growth serum

MoLash

Eyelash serum

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου:

Άγνωστος

 

Αρ. Παρτίδας/Barcode: 

04.2021-01, 5904730851053

 

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

Τσεχία

 

 

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22 608606/22 608663.

Home