Προσοχή: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε κόλλες άμεσης δράσης

Προσοχή: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε κόλλες άμεσης δράσης

Μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο και μακροχρόνιες βλάβες στη γονιμότητα

Κόλλες άμεσης δράσης τύπου “Superglue” ΚΧΟ: 24 που περιέχουν ψηλά ποσοστά χλωροφορμίου έχουν εντοπισθεί στην κυπριακή αγορά.

Το χλωροφόρμιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία αφού μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και μακροχρόνιες βλάβες στη γονιμότητα και στο έμβρυο. Είναι επίσης χημική ουσία ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, τοξική σε περίπτωση εισπνοής και επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. Για τους λόγους αυτούς η χρήση του χλωροφορμίου υπόκειται σε περιορισμούς.

Σε πρόσφατη εκστρατεία ελέγχου που διενήργησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην κυπριακή αγορά, συλλέχθηκαν δείγματα κολλών άμεσης δράσης για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες (βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο). Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι σε δύο προϊόντα ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χλωροφόρμιου, πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (σημείο 32) το χλωροφόρμιο δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε μείγματα τα οποία προορίζονται για το ευρύ κοινό. 

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611, 22405637 και 22405609 και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος ΕΔΩ 

Home