Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Προσοχή! Επικίνδυνες μάσκες στην αγορά (Φωτο)

Offsite Team -
01.12.2021 - 13:04

Προσοχή! Επικίνδυνες μάσκες στην αγορά (Φωτο)

Επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά - Δείτε τις φωτογραφίες

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα προϊόντα που φαίνονται εδώ είναι επικίνδυνα.

1. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 84%). Επιπλέον, στη μάσκα μπορεί να λείπει το κλιπ της μύτης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί ορθά στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Επομένως, ακόμη και εάν συνδυαστεί με συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149

rgr

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 51%). Επομένως, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών είναι δυνατό να περάσει μέσα από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Επομένως, ακόμη και εάν συνδυαστεί με συνιστώμενα μέτρα προστασίας, είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149

jlkl

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663, 22405603 ή 22405604.

Home