Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Πρόσθετα μέτρα κατά της έμφυλης βίας εφαρμόζει η Αστυνομία

Offsite Team -
10.09.2019

Πρόσθετα μέτρα κατά της έμφυλης βίας εφαρμόζει η Αστυνομία

Thumbnail
Οι συστάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

Πρόσθετες δράσεις έλαβε η Αστυνομία μετά από συστάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας κατά των γυναικών και της  έμφυλης βίας.

Για τις πρόσθετες δράσεις και για το ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενημέρωσε το πρωί σε συνάντηση που είχε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Γιώργος Σαββίδης τις γυναικείες οργανώσεις που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Στην συνάντηση συμφωνήθηκαν πρακτικές ενέργειες που μπορούν άμεσα να γίνουν προς όφελος της ισότητας των φύλων.

 

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι πρόσθετες αυτές δράσεις της Αστυνομίας εστιάζουν σε τέσσερεις πυλώνες, οι οποίοι είναι η άμεση αξιολόγηση του τρόπου χειρισμού των καταγγελιών για περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών, επανακαθορισμό των σχετικών οδηγιών και ενημέρωση όλων των Αστυνομικών της πρώτης γραμμής, σε κάθε Αστυνομικό Σταθμό και σε κάθε Υπηρεσία της Αστυνομίας.

Επίσης, καταρτισμό σαφών και ξεκάθαρων οδηγιών προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας, αναφορικά με τον τρόπο ομοιόμορφου χειρισμού των καταγγελιών άσκησης έμφυλης βίας, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδεύσεων των μελών της Αστυνομίας στο θέμα.

Ακόμη, αξιολόγηση εφαρμογής του ειδικού Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις βίας μεταξύ συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, συμβίων ή συντρόφων από την Αστυνομία.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε επίσης τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023 που υποβλήθηκε σήμερα για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Επιδίωξη και σκοπός μας μέσω της εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, είναι η σφαιρική και συντονισμένη προώθηση της ισότητας στους τομείς της συμμετοχής των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της οικονομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών, της εξάλειψης της βίας, του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και της καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων», ανέφερε ο κ. Υπουργός.

Πρόσθεσε δε, πως ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποτελεί έναν σημαντικότατο θεσμό, διότι μέσω του προωθείται η συνεργασία πολιτείας και κοινωνίας και πως «οι συνέργειες και η συνεργασία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία είναι ιδιαζούσης σημασίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης σε ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Κάλεσε όλες τις Επιτροπές του Μηχανισμού να συνεχίσουν την ενεργό εμπλοκή και δράση για υλοποίηση των στόχων και δράσεων που έχουν τεθεί, σημειώνοντας πως ο σκοπός είναι κοινός και πως τα θέματα ισότητα αποτελούν πολύ σοβαρά ζητήματα που δεικνύουν και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία.  

 

Home