Προτεραιότητα Υπ. Εργασίας η λειτουργία Σπιτιού της Γυναίκας

Προτεραιότητα Υπ. Εργασίας η λειτουργία Σπιτιού της Γυναίκας

Προτεραιότητα η λειτουργία Σπιτιού της Γυναίκας μέχρι το τέλος 2019

Ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει η λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας μέχρι το τέλος του 2019, το οποίο και ανακοινώνει ότι έχει αποφασιστεί όπως το πρόγραμμα αναληφθεί από το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια με ενίσχυση μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου.

Στην ανακοίνωσή του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Υπουργείο ενημερώνει ότι υλοποιώντας την απόφαση για την δημιουργία του Σπιτιού της Γυναίκας συνεχίζει τις συστηματικές ενέργειες για τη έγκαιρη λειτουργία του.

«Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο θα εξυπηρετήσει διεπιστημονικά και διεπαγγελματικά γυναίκες θύματα βίας που μέχρι σήμερα δεν είχαν ένα σταθερό σημείο να απευθυνθούν για βοήθεια», αναφέρεται.

Στο Σπίτι θα μπορούν σε ένα εύκολα προσβάσιμο φιλικό περιβάλλον να πάρουν βοήθεια τόσο για άμεσα προβλήματα που προκλήθηκαν από το βία που υπέστηκαν όσο και για καθοδήγηση για διευθετήσεις οργάνωσης της ζωής τους.

Προστίθεται ότι η Υπουργική Επιτροπή που έχει συσταθεί εποπτεύει τις ενέργειες της τεχνικής επιτροπής οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ως προς πλαίσιο λειτουργίας του Σπιτιού και για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί εμπειρία από λειτουργία αντίστοιχων προγραμμάτων στο εξωτερικό.

«Μετά από ειδική προκήρυξη για την εξεύρεση Φορέα για ανάληψη της λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας και αφού υποβλήθηκε σχετική αίτηση και αξιολογήθηκε, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε όπως εν λόγω πρόγραμμα αναληφθεί από το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια. Οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου», αναφέρεται.

«Συμβάλλοντας στην αμεσότερη και καταλληλότερη βοήθεια στη γυναίκα που έχει υποστεί βία, παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες η λειτουργία του Σπιτιού μέχρι το τέλος του 2019», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.  

Home