Ψηλά στις προτιμήσεις Κυπρίων φοιτητών η Κύπρος - Έρευνα Offsite

Ψηλά στις προτιμήσεις Κυπρίων φοιτητών η Κύπρος - Έρευνα Offsite

Αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Κύπριων φοιτητών - Δημόσια/ Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και χώρες

Ψηλά στις προτιμήσεις των Κυπρίων φοιτητών βρίσκεται η Κύπρος για σπουδές, καθώς παρά του ότι οι σπουδές στο εξωτερικό αναδεικνύονται ως η πρώτη επιλογή, η διαφορά ανάμεσα στις σπουδές στο εξωτερικό και στο νησί μας είναι ελάχιστη.  Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία που μελέτησε Offsite με σκοπό να αναδείξει τις χώρες που προτιμούν οι φοιτητές αλλά και πόσοι από αυτούς επιλέγουν Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα του νησιού μας, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, το 51,79% των φοιτητών σπούδαζε στο εξωτερικό ενώ το 48,21% στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με έρευνες από την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των Κυπρίων φοιτητών στην Κύπρο κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, σε όλες τις βαθμίδες και έτη φοίτησης, σε Πανεπιστήμια και Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανήλθε στους 22965 φοιτητές, ενώ κατά το ίδιο διάστημα οι αριθμοί που καταγράφονται από Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών ανά το παγκόσμιο ανέρχονται στους 24671 φοιτητές. 

Αναλυτικά 

Κύπριοι φοιτητές στην Κύπρο

Όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα ο συνολικός αριθμός των Κύπριων φοιτητών σε ιδρύματα της Κύπρου είναι 22965 φοιτητές εκ των οποίων οι 18896 (82, 28%)  φοιτούν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι υπόλοιποι 4069 (17,72 %)  σε Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Παράλληλα, στα Δημόσια Πανεπιστήμια φοιτούν 10120 φοιτητές και 670 σε Δημόσια Μη Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ενώ σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 8776 φοιτητές και 3399 στα Ιδιωτικά Μη Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ως εκ τούτου, συγκριτικά σε επίπεδο Πανεπιστημίου στο Δημόσιο τομέα σπουδάζει το 53,56% με 10120 φοιτητές στον ιδιωτικό τομέα το 46,44%με 8776 φοιτητές.

3

2

2

 

Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η Eurostat από χώρες του εξωτερικού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 πρώτη χώρα με τους περισσότερους Κύπριους φοιτητές είναι η Ελλάδα με 13794 φοιτητές και ποσοστό 55,91% , δεύτερο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 9461 φοιτητές και ποσοστό 38,35% και τρίτη η Βουλγαρία με 312 φοιτητές και ποσοστό 1,26%, ενώ το υπόλοιπο 4,48% αποτελείται από άλλες χώρες.

3

 

2

2

Σημείωση: Σύμφωνα με ενημέρωση από την Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία που προκύπτουν στον πιο πάνω πίνακα προέρχονται από την ενημέρωση που δίνει στη δημοσιότητα η κάθε χώρα ξεχωριστά, ενώ ο συνολικός αριθμός των Κύπριων φοιτητών στο εξωτερικό δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικός, καθώς χώρες όπως η Γερμανία και η Αμερική δεν έδωσαν στοιχεία. 

Καταληκτικά , σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία που συνέλεξε η Offsite, ο συνολικός αριθμός των Κύπριων φοιτητών, όλων των βαθμίδων, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 ανέρχεται σε 47636 φοιτητές εκ των οποίων οι 22965 με ποσοστό 48,21% φοιτούσαν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα της Κύπρου,  ενώ οι 24671 με ποσοστό 51,79% φοιτητές επέλεξαν Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού. 

2

Home