ΠτΔ ανακοινώσεις: 30 εκ. για έρευνα και καινοτομία

ΠτΔ ανακοινώσεις: 30 εκ. για έρευνα και καινοτομία


Μίλησε στην Τελετή Αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Στην Τελετή Αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος: «Ιδιαιτέρως σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο εν λόγω εγνωσμένου κύρους τίτλος σπουδών, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την καταξίωσή τους σε περαιτέρω επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο.

Είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση που εργάζεται διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκοντας, τη διαμόρφωση ικανών και άξιων επιστημόνων, οι οποίοι θα συνεργήσουν ως φορείς γνώσης και προόδου στην ανανέωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας».

ΑΠΟΦΟΙΤΙΣΗ2

 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρτια στελεχωμένο από την ίδρυσή του με εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, εστιάζει στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία, επιδιώκοντας:

Αφενός τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού του έργου και τη συνεχή αριστεία και

αφετέρου την αναβάθμιση, διεύρυνση και προσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό:

Η πληθώρα επωφελών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει.

·Οι αξιόπιστες συνεργασίες που αναπτύσσει.

αποφοιτιση 3

Καθώς επίσης και η υψηλή θέση που κατέχει σε συστήματα κατάταξης Πανεπιστήμιων έγκριτων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, πέραν της τιμής που περιποιεί για την εκπαιδευτική κοινότητα, τους φοιτητές του και τον τόπο μας, αναμφίβολα το ανάγουν και το καταξιώνουν σε πρότυπο ίδρυμα Ανώτερης εκπαίδευσης. Ως επιβεβαίωση των πιο πάνω καταγράφεται και το υψηλό ποσοστό εξωτερικής χρηματοδότησης που εξασφαλίζει από ερευνητικά προγράμματα και την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του στην κοινοπραξία Young Universities for the Future of Europe, όπου επιλέγηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Ο ρόλος της Πολιτείας

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη, «Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέα παιδείας και πολιτισμού, την υψηλή προσφορά του ως οργανισμού γνώσης, και του πολυσήμαντου έργου που επιτελεί, αναπτύξαμε ποικίλου είδους συνέργειες με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, οι οποίες λειτουργούν επωφελώς τόσο για τους φοιτητές όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.

ΑΠΟΦΟΙΤΙΣΗ4

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρω ότι:

Στηρίχθηκαν οι σχεδιασμοί της Πανεπιστημιούπολης, μέσω εγγυημένων δανείων της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένης της Βιβλιοθήκης που εγκαινιάσαμε τον Δεκέμβριο του 2018. Παράλληλα προωθούνται, τόσο η κατασκευή της Πολυτεχνικής Σχολής, όσο και η υλοποίηση του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, της Ιατρικής Σχολής, του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, κ.α. σημαντικών έργων στην Πανεπιστημιούπολη, καθώς και η ανακαίνιση της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας που αποτελεί ιστορικό χώρο της λειτουργικής εκκίνησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφέρω επίσης ότι τροχοδρομείται, σε συνέχεια της πρώτης, η δεύτερη φάση των φοιτητικών εστιών (εντός Πανεπιστημιούπολης), η οποία θα περιλαμβάνει πέραν των 700 νέων κλινών και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η θεσμική χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, ως επίσης, το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας. Πέραν τούτων, αναφέρω ότι το Υπουργείο Παιδείας συντονίζει τη διαδικασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δήμου Λάρνακας με στόχο την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, προκειμένου σύντομα να καταλήξει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κοστολογημένος προϋπολογισμός που να επιτρέπει την ίδρυση και τη λειτουργία της νέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λάρνακα. Επενδύοντας την ίδια στιγμή στην κοινωνία της γνώσης ως καθοριστικό πυλώνα για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών οριζόντων της Κύπρου, επιδιώκουμε τη συνεχή προαγωγή και συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί στόχοι και οραματισμοί μας αποσκοπούν στην οφειλόμενη προσφορά ευκαιριών πανεπιστημιακής φοίτησης στον τόπο μας, εφάμιλλων διεθνών εκπαιδευτικών προτύπων. Την ίδια στιγμή, πέραν της ικανοποίησης ποιοτικά και ποσοτικά των τοπικών αναγκών, αλλά και της μείωσης της διαρροής αξιόλογων Κυπρίων επιστημόνων στο εξωτερικό, απώτερος σκοπός μας είναι:

Η διεθνοποίηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και η καθιέρωση της πατρίδας μας ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης, τόσο φοιτητών όσο και διεθνούς φήμης ακαδημαϊκών και ερευνητών.  

 

 

 

Home