Σε επιφυλακή το τμήμα υδάτων για φράγματα και ποταμούς

Σε επιφυλακή το τμήμα υδάτων για φράγματα και ποταμούς

Άμεση επαφή με όλες τις Τοπικές Αρχές, τις επαρχιακές διοικήσεις, την Αστυνομία και την ΕΜΑΚ, για αντιμετώπιση προβλημά

Δεδομένης της αυξημένης ροής νερού στους ποταμούς και της υπερχείλισης αριθμού φραγμάτων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) έχει προχωρήσει στην λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Παράλληλα, προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα που λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε φράγμα που υπερχειλίζει, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος που μεταδίδει το ΓΤΠ.  

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το ΤΑΥ βρίσκεται επί εικοσιτετράωρης βάσης σε άμεση επαφή με όλες τις Τοπικές Αρχές, τις επαρχιακές διοικήσεις, την Αστυνομία και την ΕΜΑΚ, για αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και αναφέρεται πως ταυτόχρονα, συνεργεία του Τμήματος είναι σε επιφυλακή και επιθεωρούν τους ποταμούς για τυχόν αποφράξεις ή παρεμπόδιση της ομαλής ροής και επεμβαίνουν όπου και όταν χρειάζεται.

 

Για την προσωπική τους ασφάλεια, συστήνεται σε όσους επισκέπτονται τα υπερχειλισμένα φράγματα, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των λειτουργών του ΤΑΥ και της Αστυνομίας και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.

 
Home