Σε ισχύ το Διάταγμα για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

Σε ισχύ το Διάταγμα για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

Εκδόθηκε το Διάταγμα για υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.  

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, «χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού 2.8 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 28) του 2020, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα τα οποία διακινούνται εντός εσωτερικών χώρων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας».

 

Στο Διάταγμα, που φέρει τον αρ. 46, σημειώνεται ότι εκδίδεται, «επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως  (Καθορισμός  Μέτρων  για  Παρεμπόδιση  της  Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 45) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home