Σειρά ψηφισμάτων ενέκρινε η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ

Σειρά ψηφισμάτων ενέκρινε η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ

sxoleio
Σειρά ψηφισμάτων ενέκρινε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ

Ψηφίσματα σχετικά με τα «Θέματα Ασφάλειας και Υγείας / Βίας και Παραβατικότητας», σχετικά με την «Ένταξη παιδιών με μεταναστευτική Βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» και σχετικά με την Υλοποίηση των αποφάσεων της ΜΕΠΕΥ, ενέκρινε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2019.  

Στο ψήφισμα της σχετικά με τα «Θέματα Ασφάλειας και Υγείας / Βίας και Παραβατικότητας», η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει για πολλοστή φορά την έντονη ανησυχία της για τα περιστατικά σχολικής Βίας που διαδραματίζονται στα σχολεία και τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα μαθητών/-τριών και καθηγητών/-τριών, ενώ παράλληλα επηρεάζουν αρνητικά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την όλη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

«Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεν είναι μόνο ο αμείωτος αριθμός των περιστατικών βίας, αλλά κυρίως το είδος και η μορφή τους, αφού κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά παρατηρήσαμε φαινόμενα  ακραίων περιστατικών βίας από μερίδα μαθητών/-τριών σε βάρος συμμαθητών/-τριών τους, αλλά και εκπαιδευτικών», προσθέτει.

 

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι παρατηρείται έξαρση του εγκλήματος και ιδιαίτερα περιστατικών τα οποία συνδέονται με την παράνομη πώληση και χρήση ουσιών εξάρτησης από ενήλικες, αλλά δυστυχώς και από ανήλικους.  

Προστίθεται ότι καταγράφονται σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, όπως η εύκολη διάθεση και χρήση ουσιών εξάρτησης, αλλά και η υπερκατανάλωση οινοπνεύματος από ανήλικους, που οδηγούν πλέον αριθμό μαθητών/-τριών σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές και άτομα να βλέπουν στα πρόσωπα των μαθητών/-τριών μας το εύκολο κέρδος.  

Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια «έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες στοχοποίησης ανηλίκων μαθητών/-τριών από ενήλικες για ικανοποίηση δικών τους επιδιώξεων».  

Αναφέρεται, επίσης, ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό σειράς σχολείων έχει δεχθεί απειλές, αλλά και επιθέσεις διαφόρων μορφών από εγκληματικά στοιχεία, όταν προσπάθησαν να προστατέψουν τα σχολεία τους από την είσοδο εξωσχολικών προσώπων που απειλούσαν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών τους.  

«Τραγικό για όλους μας είναι και το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν άσκησαν αποτελεσματική δράση για την προστασία των εκπαιδευτικών. Έχει διαπιστωθεί τεράστιο χάσμα μεταξύ Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με τον χειρισμό περιπτώσεων βίας και παραβατικότητας. Με την  έγκυρη πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση των περιστατικών βίας  κατά τη διάρκεια της Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης μειώνονται οι πιθανότητες οι μαθητές/-τριες να παρουσιάσουν παρόμοιες συμπεριφορές σε μεγαλύτερες ηλικίες», προστίθεται.  

Στο ψήφισμα καλείται, παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων, που θα αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα της βίας και παραβατικής συμπεριφοράς στους σχολικούς χώρους και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών στον χώρο εργασίας.  

«Οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι χώροι δημιουργίας, χαράς και ελεύθερης, δημιουργικής και δημοκρατικής μάθησης και όχι χώροι αντιπαράθεσης, φόβου/εκφοβισμού και ανεπαρκούς ασφάλειας», σημειώνεται.  

Ταυτόχρονα, καλείται το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση εισηγήσεων/απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, υγείας και παραβατικότητας, όπως η ενδελεχής αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσα από τη συνολική χαρτογράφηση του περιβάλλοντος των σχολείων και τη σε βάθος μελέτη των περιστατικών βίας και παραβατικότητας, με στόχο την αναγνώριση των αιτίων, αλλά και των χαρακτηριστικών των διάφορων υπο-ομάδων βίαιων και παραβατικών μαθητών/-τριών, η αξιολόγηση επιτυχημένων πρακτικών που εφαρμόζουν άλλες χώρες σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η εφαρμογή συστήματος έγκαιρης επισήμανσης κρίσιμων περιπτώσεων παιδιών από τα πρώτα στάδια ένταξής τους στην Εκπαίδευση και εφαρμογή στοχευμένου ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε περίπτωση, ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης  νομοθεσίας στα καίρια ζητήματα τα οποία θέτουν εμπόδια και ακυρώνουν τις προσπάθειες των αρμόδιων υποστηρικτικών Υπηρεσιών για παρέμβαση και υποστήριξη των παιδιών με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.  

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται, επίσης, την βελτίωση υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως είναι η έγκαιρη οργάνωση και έναρξη όλων των υποστηρικτικών προγραμμάτων, τα οποία δίνουν λύσεις και στηρίζουν παιδιά και σχολικές μονάδες, η δημιουργία Δομών Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (εντός και εκτός σχολικών μονάδων) για στήριξη μαθητών με ακραία παραβατική συμπεριφορά και με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξη των τελευταίων στις σχολικές μονάδες, την αναθεώρηση της πολιτικής για τα αναλφάβητα παιδιά, καθώς και για τα παιδιά με Μεταναστευτική Βιογραφία, την υλοποίηση των δεσμεύσεων για τα μέτρα φύλαξης των σχολικών μονάδων για προστασία των μαθητών/-τριών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολείων από εξωσχολικούς, που εισέρχονται παράνομα στους σχολικούς χώρους.  

Εισηγείται, ακόμη, την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ψυχολόγων, την βελτίωση του Μηχανισμού εντοπισμού και στήριξης παιδιών με μαθησιακά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα, έτσι που να γίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. εντός 4 εβδομάδων από τη στιγμή της υποβολής αιτήματος) στη βάση συγκεκριμένης έκθεσης, την ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές/-τριες στους σχολικούς χώρους, την ασφάλιση από τον εργοδότη/ΥΠΠ των εκπαιδευτικών και των περιουσιακών τους στοιχείων, τον άμεσο έλεγχος όλων των υποδομών/αθλητικών εγκαταστάσεων/εργαστηρίων κ.λπ. των σχολικών μονάδων και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών καταλληλόλητας.  

Εισηγείται, επιπρόσθετα, την συγγραφή Εγχειριδίου Εκτίμησης Επικινδυνότητας, στο οποίο θα καταγράφονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι τόσο από δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του εργαστηρίου, όσο και από τον χώρο (εγκαταστάσεις/εξοπλισμός) του εργαστηρίου, την συγγραφή Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας, στο οποίο να καταγράφονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα/εργασία/χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας, την αναβάθμιση της επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα θέματα των Πρώτων Βοηθειών και την εισαγωγή του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών στις Τεχνικές Σχολές, όπως αυτό διδάσκεται στο Λύκειο.  

 Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των εισηγήσεων/απαιτήσεων της ΟΕΛΜΕΚ.   

Απόφαση Ψηφίσματος για την «Ένταξη παιδιών με μεταναστευτική Βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

 Σε ψήφισμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, εκφράζεται η αναγκαιότητα για αντιμετώπιση της πρόκλησης της ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, μέσα από μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική, η οποία θα στοχεύει στην ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών τόσο στο σχολείο όσο και στην κυπριακή κοινωνία ευρύτερα.  

Όπως αναφέρεται, αυτό που επιβάλλεται να προωθηθεί τάχιστα, πέρα από τα όποια υφιστάμενα Προγράμματα λειτουργούν, είναι η δημιουργία τάξεων υποδοχής για εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.  

Σημειώνεται ότι η ΠΣΓΑ θεωρεί ότι αυτό είναι το βασικότερο προαπαιτούμενο για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών στα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στο ψήφισμα καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να θέσει στις προτεραιότητές το θέμα αυτό, και κατόπιν επιστημονικής μελέτης, να τεθούν υγιείς βάσεις για δημιουργία επιτέλους τάξεων υποδοχής αυτών των παιδιών, με στόχο την ταχύρρυθμη εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και ακολούθως της ένταξής τους στα συμβατικά τμήματα του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος.  

Η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, με στόχο την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων.  

Απόφαση Ψηφίσματος για την Υλοποίηση των αποφάσεων της ΜΕΠΕΥ

 Σε ψήφισμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα της «Υλοποίησης των αποφάσεων της ΜΕΠΕΥ», αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση του θεσμικού διαλόγου στη ΜΕΠΕΥ, στις 22 Μαΐου 2019, σε σχέση με τα επίμαχα ζητήματα που προκάλεσαν την κρίση στον χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης το περασμένο Καλοκαίρι, αναμένεται η υιοθέτηση και η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μετά και από τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019.  

«Συμπληρωματικά προς τα πιο πάνω υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά ότι το εξωδιδακτικό έργο των καθηγητών και καθηγητριών της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι διευκολύνσεις που παραχωρούνται σε αυτούς για την πραγμάτωση του πιο πάνω έργου, τεκμηριώνεται από την Έκθεση που συνέταξε η Οργάνωση το 2017 και η οποία κατατέθηκε στα πρακτικά της ΜΕΠΕΥ. Ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων υπενθυμίζεται ότι στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018, σε σχέση με το εν λόγω θέμα, αναφερόταν ρητώς ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα ισχύσουν όσα συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ», σημειώνεται.  

Συνεπώς, αναφέρεται στο ψήφισμα, η εφαρμογή των συμφωνηθέντων στην ΜΕΠΕΥ αποτελεί αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά το έργο της στελέχωσης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς (2019-2020), η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς ταλαιπωρίες και προβλήματα.  

Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώνεται, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλους εκείνες τις δέουσες ενέργειες που θα συμβάλουν στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου, με λήψη  - αν αυτό απαιτηθεί - και δυναμικών μέτρων.

Home