ΣΗΜΚ: Κενά στον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων

ΣΗΜΚ: Κενά στον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων

Τι προτείνει για αναβάθμιση των σχολικών μονάδων

Επιστολή προς τον προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε ο σύνδεσμος ηλεκτρολόγων μηχανικών Κύπρου (ΣΗΜΚ), για να χαιρετίσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την υιοθέτηση του μέτρου του Περιοδικού Ελέγχου στις δημόσιες σχολικές εγκαταστάσεις, εκφράζοντας ταυτόχρονα όμως και τον τον προβληματισμό του καθώς μέσα από τις επαφές μας με τους αρμόδιους φορείς διαπιστώνει λανθασμένη εφαρμογή τόσο των διαδικασιών όσο και της νομοθεσίας. 

Όπως σημειώνει ο σύνδεσμος δημιουργείται η εικόνα για εφαρμογή εργασιών τύπου εξπρες στα σχολεία στο βωμό της δημοσιότητας και της επίδειξης γρήγορων και επιφανειακών αποτελεσμάτων που ούτε υποβοηθούν το ζητούμενο που είναι οι ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα σχολεία, άλλα ούτε διασφαλίζουν την ορθή κοστολόγηση των εργασιών για κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά. 

Μάλιστα επισημαίνει ότι δεν πρέπει για χάρη της όποιας διαδικασίας να διακυβεύεται η ατομική ζωή και η περιουσία των σχολείων από τους όποιους κινδύνους ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς ως αποτέλεσμα βεβιασμένων κινήσεων. 

Ο σύνδεσμος επισημαίνει δε στην επιστολή του προς το υπουργείο ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πέσουμε στην παγίδα να εφαρμόσουμε διαδικασίες πιστοποίησης των σχολικών μονάδων για χάρη της πιστοποίησης. 

 

Η θέση του ΣΗΜΚ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολείων: 

• Την ηλεκτρονική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες, από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και η εκπόνηση σχεδίων και διαγραμμάτων, 

• Τον εντοπισμό και τη ταξινόμηση ανα βαθμό επικινδυνότητας όλων των ελαττωματικών και επικίνδυνων εξοπλισμών αλλά και κυκλωμάτων που δεν εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών, 

• Την κοστολόγηση των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με την έκθεση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και την ανάθεση των εργασιών αυτών μέσα απο διαγωνισμό σε αδειούχους εργολήπτες, 

• Την πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή ή από αντιπροσώπους της όπου αυτό απαιτείται

Με γνώμονα την εφαρμογή εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίζουν και θα καθιστούν τα σχολεία ασφαλή ο ΣΗΜΚ κατέληξε ότι το μέσο κόστος εκτέλεσης αυτής της αξιολόγησης και της εκπόνησης σχεδίων δύναται να είναι της τάξης των € 1,600 πλέον Φ.Π.Α ανα σχολική μονάδα.

Καταληκτικά στην επιστολή του προς το υπουργείο Παιδείας, ο σύνδεσμος αναφέρει ότι θα πρέπει όλες οι σχολικές μονάδες να αναβαθμιστούν όπου αυτό απαιτείται ώστε να πληρούν τα κριτήρια σε σχέση με την ηλεκτρική ασφάλεια, αποφεύγοντας ταυτόχρονα λανθασμένες εκτιμήσεις που δύναται να οδηγήσουν σε διασπάθιση δημόσιου χρήματος και την εκ των ύστερον λογοδοσία για λανθασμένες διαδικασίες. 

 

Home