Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Στα δικαστήρια εναντίον του ΥΠΟΙΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

Offsite Team -
09.05.2022

Στα δικαστήρια εναντίον του ΥΠΟΙΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

Thumbnail
Το ΥΠΟΙΚ σε εγκύκλιο τροποποιεί τον τίτλο «Βοηθό Γενικού Ελεγκτή» σε «Βοηθό Γενικό Ελεγκτή»

Στις 19 Απριλίου 2022 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την οποία καθόρισε ότι οι τίτλοι των δεύτερων τη τάξει στην Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Γενικό Λογιστήριο δεν θα είναι αυτοί που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στον περί Προϋπολογισμού Νόμο. Ως προς τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, στην εγκύκλιο τροποποιείται ο τίτλος του σε «Βοηθό Γενικό Ελεγκτή». Είχε προηγηθεί στις 24.3.2022 γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος, αυτοβούλως, ανατρέποντας τη γνωμάτευση του προκατόχου του που είχε δοθεί το 2015, κάλεσε τους Προϊσταμένους των τριών επηρεαζόμενων αξιωματούχων να χρησιμοποιούν τους τίτλους που ο ίδιος καθόρισε, αντί τους συνταγματικά προβλεπόμενους, με το αιτιολογικό ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου του Συντάγματος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας:

•           Το Υπουργείο Οικονομικών στερείται αρμοδιότητας και/ή εξουσίας να εκδώσει την υπό αναφορά εγκύκλιο, ούτε και μπορεί με εγκύκλιο ή άλλως πως να καθορίζει τον τίτλο του δεύτερου τη τάξει θεσμικού αξιωματούχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

•           Η έκδοση της εγκυκλίου συνιστά συνταγματική εκτροπή και/ή καταστρατηγεί και/ή  είναι αντίθετη με τις ρητές πρόνοιες των άρθρων 58.2, 115 και 117 του Συντάγματος καθώς επίσης και του Περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

•           Το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε αυτοβούλως, ούτε και μετά από γνωμάτευση ή/και παρότρυνση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν έχει συνταγματική ή άλλη εξουσία επί ερμηνείας συνταγματικών ζητημάτων ή/και επιλύσεως κατ’ ισχυρισμό αντιφάσεων μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου του Συντάγματος, κάτι το οποίο εμπίπτει με βάση τα άρθρα 149 και 180.2 του Συντάγματος στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανώτατου Δικαστηρίου,

και δεδομένης της ευαισθησίας που οφείλουν όλοι οι θεσμικοί αξιωματούχοι να επιδεικνύουν όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται του ίδιου του Συντάγματος, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέθεσε σήμερα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 139 του Συντάγματος, ζητώντας δήλωση του Δικαστηρίου ότι η υπό αναφορά εγκύκλιος είναι εξ υπαρχής άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε απολύτως νομικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη λύπη μας που ένα θέμα το οποίο στα μάτια των πολιτών δικαιολογημένα φαίνεται να είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας, έχει αναχθεί από κάποιους σε ζήτημα αρμοδιοτήτων και εξουσιών των δεύτερων τη τάξει ανεξάρτητων αξιωματούχων. Εφόσον όμως έχει αναχθεί ως τέτοιο, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι η όποια ρύθμιση θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα, κάτι για το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Αφ’ ης στιγμής κατατέθηκε η αίτηση και το θέμα εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν πρόκειται να προβεί επί του θέματος σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση, γραπτή ή προφορική. 

Home