Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Σταθερή η κατανάλωση ενέργειας σε ΕΕ & Κύπρο από το 2017 στο 2018

Offsite Team -
04.02.2020 - 13:42

Σταθερή η κατανάλωση ενέργειας σε ΕΕ & Κύπρο από το 2017 στο 2018

Thumbnail
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat

Το 2018, η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών (ΕΕ) παρέμεινε σταθερή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανήλθε σε 1.376 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe), κατά 0,71% λιγότερο από το προηγούμενο έτος, ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 990 Mtoe, ήτοι 0,02% πάνω από το 2017. Η τελική κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται σε ό, τι τελικά καταναλώνουν οι τελικοί χρήστες. Η διαφορά σχετίζεται κυρίως με την κατανάλωση του ίδιου του τομέα της ενέργειας και τις απώλειες μετασχηματισμού και διανομής.

Στην Κύπρο η πρωταρχική κατανάλωση ενέργειας παρέμεινε σταθερή στα 2,5 Mtoe μεταξύ 2017 και 2018 και η τελική κατανάλωση ενέργειας παρέμεινε επίσης σταθερή στα 1,9 Mtoe.

Η ΕΕ έχει στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Η πρωτογενής κατανάλωση θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 312 Mtoe και η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην υπερβαίνει τα 959 Mtoe το 2020, υπενθυμίζει η Eurostat.

Ο στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030 αποσκοπεί σε κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας που δεν υπερβαίνει τα 1 128 Mtoe και σε τελική κατανάλωση ενέργειας που δεν υπερβαίνει τα 846 Mtoe.

Το 2018, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ ήταν 4,9% υψηλότερη από το στόχο αποτελεσματικότητας για το 2020 και 22,0% από τον στόχο του 2030. Από το 1990, το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η πρωτογενής κατανάλωση παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, με μέγιστο έτος το 2006 (1 511 Mtoe που αντιπροσωπεύει χάσμα 15,2% από τον στόχο του 2020) και ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα να καταγράφονται το 2014 (1 332 Το Mtoe απόσταση 1,5% από το στόχο του 2020).

Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας το 2018, σε σύγκριση με το 2017, αυξήθηκε σε 12 από τα 27 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερή στα τέσσερα και μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη. Σε σύγκριση με το 2017, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε κατά πολύ στην Εσθονία (+ 9%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (+ 5%) και το Λουξεμβούργο (+ 4%).

Από τα 11 κράτη μέλη όπου η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 2017 και 2018, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο Βέλγιο (-5%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Αυστρία (από 3%), τη Γερμανία και τη Σλοβακία (από -2%).

Το 2018, η τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ ήταν 3,2% υψηλότερη από το στόχο αποτελεσματικότητας για το 2020 και 17,0% μακριά από το στόχο του 2030. Η τελική κατανάλωση ενέργειας διακυμάνθηκε ανά τα έτη με μέγιστο το 2006 (1046 Mtoe που αντιπροσωπεύει χάσμα 9,1% από τον στόχο για το 2020) και ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα το 2014 (937,5 Mtoe, απόσταση 2,2% από το στχόχο).

Σε σύγκριση με το 2017, η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε 15 από τα 27 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερή στα έξι και μειώθηκε σε έξι άλλα κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (+ 6%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (+ 5%), τη Λετονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο + 4%). Στο αντίθετο άρκο της κλίμακας σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση στην Ελλάδα (-5%), ακολουθούμενη από την Αυστρία (-3%) και τη Γερμανία (-1%).

ΚΥΠΕ

Home