Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Στην Βουλή τα νομοσχέδια για Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Offsite Team -
10.06.2019 - 17:09

Στην Βουλή τα νομοσχέδια για Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Thumbnail
H τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, έχει ως στόχο τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης

Στην ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται νομοσχέδια και κανονισμοί που αφορούν θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και διεύρυνσης εργασιών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Στέγης (ΟΧΣ).  

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Πρόεδρος της Άγγελος Βότσης είπε ότι έγνοια της Επιτροπής είναι ο ΟΧΣ να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, παρόλο που σήμερα με αυτά τα νομοθετήματα, όπως είπε, γνωρίζουμε ότι θα λειτουργεί σαν ένα καθαρά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο ρόλος του σε διάφορα κυβερνητικά προγράμματα που θα καλείται να υλοποιήσει, θα συνεχίσει να διατηρείται στον τομέα της χρηματοδότησης της στέγης όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, έχει ως στόχο τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης (διορισμός και λειτουργία διοικητικού οργάνου) να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και τις εκάστοτε οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καθώς και με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο.  

Με βάση την τροποποίηση του νόμου, διευρύνεται το φάσμα εργασιών του ΟΧΣ έτσι ώστε να καλύπτονται οι σημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, πέραν του στεγαστικού δανείου, όπως είναι η αγορά οικιστικού οικοπέδου, εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όριο παρατραβήγματος, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και έκδοση εγγυητικών. Η βάση των εξασφαλίσεων των χορηγήσεων θα συνεχίσει να είναι η υποθήκη επί του ακινήτου ενώ για κάποιες υπηρεσίες θα γίνεται αποδεκτή και η εξασφάλιση με καταθέσεις.  

Η τροποποίηση προνοεί μεταξύ άλλων την άμεση συμμετοχή δύο εκτελεστικών μελών (του Γενικού και ενός Διευθυντή) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΧΣ, τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΔΣ του ΟΧΣ το οποίο θα απαρτίζεται από επτά μη εκτελεστικά μέλη και δύο εκτελεστικά μέλη (με τη λήξη της υφιστάμενης θητείας του ΔΣ ο αριθμός αυξάνεται στους 11) και όλα τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλόλητας που θέτει η Μονάδα Διαχείρισης καθώς και των κριτηρίων που καθορίζονται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενου οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου..  

Επίσης προνοεί την δυνατότητα χορήγησης δανείων προς την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και στην χορήγηση δανείων με κρατική εγγύηση ή με εγγύηση καταθέσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε άλλους φορείς.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι το πεδίο δραστηριότητας του ΟΧΣ είχε περιληφθεί μέχρι σήμερα στις κατοικίες, αλλά σήμερα άνοιξε ένα παράθυρο από τον ίδιο τον Οργανισμό το οποίο θα αξιοποιήσουμε.  

Ανέφερε ότι το Κίνημα θα προωθήσει τροπολογία στην Ολομέλεια ούτως ώστε να επεκταθεί το πεδίο λειτουργίας του ΟΧΣ και στην επαγγελματική στέγη για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι «φαίνεται πως υπάρχει από την πλειοψηφία της Επιτροπής θετικό κλίμα σε αυτή την τροπολογία και δεσμεύομαι ότι θα προωθήσω στην Ολομέλεια της Βουλής όταν θα προωθηθεί προς ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο».  

Είπε ακόμη ότι «υπάρχει μια ιδέα να μετονομαστεί ο Οργανισμός σε Οργανισμό Στέγης και Βιώσιμης Ανάπτυξης προσθέτοντας προγράμματα όπως την χρηματοδότηση της αγοράς οικολογικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων», προσθέτοντας ότι θα προωθήσει και αυτή την ιδέα που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό.

Home