Στην Επ.Παιδείας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Τι προνοεί

Στην Επ.Παιδείας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Τι προνοεί

Οι αλλαγές που θα έρθουν στα σχολεία με την ψήφιση του νόμου

Στην Επιτροπή Παιδείας αναμένεται να οδηγηθούν ξανά “Οι περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2020” που περιλαμβάνουν την νομική κατοχύρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μετά και τις συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον εξέταση των κανονισμών αποφάσισε να προωθήσει τους κανονισμούς για συζήτηση στην σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος. Την ίδια στιγμή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπουμένων κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Ποιες είναι οι αλλαγές - Τι προνοεί 

Σκοπός του νόμου είναι να θεσμοθετηθεί και να κατοχυρωθεί νομοθετικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής με την κατοχύρωση του νόμου αυτού, η παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα θεωρείται υποχρεωτική για τους μαθητές και η ύλη που θα διδάσκεται στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα θεωρείται ως κανονικά διδαχθείσα ύλη που θα δύναται να περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη για σκοπούς εξετάσεων.  

Επιπλέον, ο Υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή για την αναβάθμιση της σύνδεσης και της δικτύωσης των σχολείων από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καθώς και για τον σχεδιασμό που έγινε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Ο σχεδιασμός αυτός αφορά  τον κατάλληλο εξοπλισμό των σχολείων, έτσι ώστε όλες οι σχολικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη για χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Στο ίδιο πλαίσιο, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το οποίο προβλέπει δαπάνη περίπου €2,3 εκατομ. κατ’ έτος για περίοδο πέντε ετών.  

Όπως σημείωσε τέλος ο Υπουργός, στόχος είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να μην τίθεται σε εφαρμογή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αλλά να υπάρχει γενική χρήση και αξιοποίηση της. 

Διαβάστε αναλυτικά τον νόμο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΕΔΩ 

Τι λέει η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού

Από πλευράς του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπήρξαν επιμέρους διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου επί του θέματος, οι οποίες περιλαμβάνονται σε γραπτό υπόμνημα που υποβλήθηκε στην επιτροπή και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Η οποία νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε να τυγχάνουν σεβασμού τα δικαιώματα των παιδιών στην ιδιωτικότητα και στην αξιοπρέπεια∙
  2. Το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να ρυθμίσει πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης∙ 
  3. Οι μέθοδοί και οι πρακτικές που θα χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να αξιολογούνται και να τεκμηριώνονται επιστημονικά για την αποτελεσματικότητά τους∙
  4. Θα πρέπει να ληφθούν πρόνοιες πλήρους κάλυψης κάθε ανάγκης σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά ίση πρόσβαση στη μάθηση.  

Τι λέει η ΟΕΛΜΕΚ 

Όπως ανέφερε στην Offsite ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, από πλευράς τους θα ζητήσουν ορισμένες διευκρινίσεις σε συνάντηση τους αύριο από την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε θέματα που αφορούν κάμερες στις αίθουσες. 

 

Home