Στρασβούργο: Το θέμα των αγνοουμένων επί τάπητος

Στρασβούργο: Το θέμα των αγνοουμένων επί τάπητος

Τι αναμένεται από τη συνεδρίαση

Το θέμα των αγνοουμένων και η αποτυχία της Άγκυρας να καταβάλει την αποζημίωση που επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το 2014 στους συγγενείς των αγνοουμένων, συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνεδριάζει στο Στρασβούργο.  

Η συνεδρίαση ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, ενώ η Λευκωσία έχει ήδη υποβάλει υπόμνημα, ζητώντας από τους Μονίμους Αντιπροσώπους των κρατών μελών να καλέσουν την Τουρκία να παράσχει στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις στρατιωτικές ζώνες στα κατεχόμενα.

 

Ζητά επίσης να δοθεί πλήρης πληροφόρηση από εκθέσεις και στρατιωτικά αρχεία που η Άγκυρα έχει στην κατοχή της, όσον αφορά σημεία ταφής αγνοουμένων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων μετακίνησης οστών, αλλά και από την περίοδο της περισυλλογής των νεκρών.

 

Ακόμη, ζητά από τα κράτη μέλη να πιέσουν την Τουρκία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψει μελλοντικές μετακινήσεις οστών και διαταραχές σε χώρους ταφής. Τέλος, η Λευκωσία ζητά να κληθεί η Άγκυρα να καταβάλει με τόκο τις αποζημιώσεις που επιδίκασε το ΕΔΑΔ στις 12 Μαΐου του 2014 προς τους συγγενείς των αγνοουμένων και τους εγκλωβισμένους.  

Συνεχίζει την παρελκυστική τακτική η Τουρκία

Με επιστολή του προς την Επιτροπή Υπουργών ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης ενημερώνει εξάλλου το σώμα ότι η επιτροπή ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα δεν έχει εκδώσει ακόμη την απόφασή της στο αίτημα για αποζημίωση της Ανδριανής Ιωάννου εντός τους χρονικού περιθωρίου των έξι μηνών, το οποίο παρήλθε στις 4 Μαρτίου. «Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και φαίνεται ότι είναι μέρος της παρελκυστικής τακτικής της εναγόμενης [χώρας] και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη», συμπληρώνει ο δικηγόρος.  

Υπενθυμίζεται ότι η ακρόαση στα κατεχόμενα είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ 1-3 Οκτωβρίου 2018. Είχε προηγηθεί η καταδικαστική απόφαση του ΕΔΑΔ τον Δεκέμβριο του 2017, με την οποία έκρινε αναποτελεσματική την επιτροπή στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ η υπόθεση κατέστη τελεσίδικη το Μάρτιο 2018. Η Τουρκία κατέβαλε το ποσό που επιδίκασε το ΕΔΑΔ τον Μάιο του 2018, όπως όμως αναφέρει ο δικηγόρος της, εκκρεμεί η απόφαση της επιτροπής για την αποζημίωση που επιδιώκει η κ. Ιωάννου σε σχέση με την περιουσία της στα κατεχόμενα.  

Με ξεχωριστή επιστολή του προς το Στρασβούργο, ο κ. Δημητριάδης επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα να σταλεί η υπόθεση «Λόρδος και Άλλοι εναντίον Τουρκίας» πίσω στο Δικαστήριο, ώστε να επιδικαστεί ετήσια αποζημίωση για απώλεια χρήσης για την περίοδο 2012-2019. Το ΕΔΑΔ είχε επιδίκασε το 2012 αποζημίωση ύψους €22 εκ. η οποία δεν έχει καταβληθεί. Επαναφέρει επίσης τις εκρεμμούσες αποζημιώσεις στις υποθέσεις «Βαρνάβα και Άλλοι», «Ξενίδη-Αρέστη» και Λοιζίδου.  

Επιστολή στην Επιτροπή Υπουργών έστειλε και ο καθηγητής Ανδρέας Ορφανίδης ζητώντας άμεση εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αποζημίωση, η οποία εκδόθηκε το 2010, αποκατάσταση της περιουσίας του και ετήσια αποζημίωση λόγω των συνεχιζόμενων παραβιάσεων τα χρόνια που μεσολάβησαν από την απραξία της Τουρκίας.  

Συζήτηση με εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή της Σύμβασης

Της συνεδρίασης στο Στρασβούργο προηγήθηκε συζήτηση με εμπειρογνώμονες για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να διερευνούν παραβιάσεις που σχετίζονται με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση των βασανιστηρίων ή την απάνθρωπη ή απαξιωτική μεταχείριση.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση είναι μια ευκαιρία για να συζητηθούν καλές πρακτικές σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ σε αυτούς τους τομείς, προστίθεται. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής του ΣτΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων Mykola Gnatovskyy και το μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις Emmanuel Decaux.

Home