Συγγενείς βουλευτών και «αιώνιοι φοιτητές» δεν πάνε έφεδροι

Σημαντικά ευρήματα στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Εφεδρεία

Στην δημοσιότητα δόθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή η Έκθεση για τον έλεγχο του συστήματος επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς.

Όπως καταδεικνύεται στην έρευνα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εντοπίζονται αρκετές παρατυπίες στο σύστημα εφεδρείας.

Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει αλαλούμ στο θέμα των ατόμων που παίρνουν απαλλαγή για την εφεδρεία καθώς άτομα τα οποία ήταν στο παρελθόν στα σώματα ασφαλείας και έχουν παραιτηθεί συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν έφεδροι.

Παράλληλα φαίνεται να υπάρχει θέμα και με τους «αιώνιους φοιτητές», καθώς όπως αναφέρεται άτομα ηλικίας 30-47 ετών αν και είναι γραμμένοι στις Κοινωνικές ασφαλίσεις ότι εργάζονται στην Κύπρο, είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΦ ως εξωτερικοί φοιτητές.

Μάλιστα αρκετοί από αυτούς όπως αναφέρεται στην έκθεση ανάμεσά τους συγκαταλέγονται άτομα που αποτελούν σήμερα ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών, διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων, ποδοσφαιριστής αθλητικού σωματείου, καθώς και διατελέσαν στέλεχος του Γραφείου του Προέδρου της ΚΔ.

Επίσης, υπάρχουν άτομα που είναι συγγενείς διατελεσάντων ανώτατων στελεχών της ΕΦ, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Δημάρχων, Προέδρων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), νυν κρατικού Αξιωματούχου, Βουλευτών, καθώς και λειτουργών του Υπουργείου Άμυνας.

Τα σημαντικότερα ευρήματα

• Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη στην ΕΦ, των αλλοδαπών επιχειρηματιών/επενδυτών και των αρρένων τέκνων τους, που πολιτογραφούνται κατ΄εξαίρεση ως Κύπριοι πολίτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος, φαίνεται να μην συνάδει με τις διατάξεις του περί ΕΦ Νόμου

•Η Υπουργική απόφαση για την απαλλαγή των εκλεγμένων Δημάρχων και Κοινοταρχών από την κλήση για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας στην ΕΦ, φαίνεται να μην είναι σύννομη.

• Στους δεσμοφύλακες του Τμήματος Φυλακών παρέχεται αναβολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας στην ΕΦ, χωρίς ωστόσο να πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις.

• Εντοπίστηκαν άτομα που έχουν διαγραφεί προσωρινά από την εφεδρεία, με την αιτιολογία ότι είναι μέλη της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής, τα οποία ωστόσο ουδέποτε υπήρξαν μέλη των εν λόγω Σωμάτων Ασφαλείας.

• Εντοπίστηκαν πρώην στελέχη της ΕΦ, καθώς και μέλη των ανωτέρω Σωμάτων Ασφαλείας τα οποία, παρόλο ότι έχουν παραιτηθεί από την Υπηρεσία τους, παραμένουν στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου.  Σημαντικός αριθμός εφέδρων, ηλικίας από 30 έως 47 ετών, εξακολουθούν να παρουσιάζονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «εξωτερικό φοιτητής», με αποτέλεσμα να μην καλούνται για εφεδρική υπηρεσία στις Μονάδες της ΕΦ επί σειρά ετών. Για τους πλείστους από αυτούς, προκύπτει, βάσει στοιχείων του Αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι εργοδοτούνται στην Κύπρο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται άτομα που διατελούν σήμερα ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών, διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων, ποδοσφαιριστής αθλητικού σωματείου, καθώς και δ

ιατελέσαν στέλεχος του Γραφείου του Προέδρου της ΚΔ. Επίσης, αφορούν σε άτομα που είναι απόγονοι/συγγενείς διατελεσάντων ανώτατων στελεχών της ΕΦ, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Δημάρχων, Προέδρων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), νυν κρατικού Αξιωματούχου, Βουλευτών, λειτουργών του Υπουργείου Άμυνας και γνωστών επιχειρηματιών.

• Εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός εφέδρων που είναι καταχωρισμένοι στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «εξωτερικό για λόγους εργασίας» και ως εκ τούτου έχουν διαγραφεί προσωρινά από τη δύναμη εφεδρείας της ΕΦ, επί σειρά ετών, παρόλο ότι βάσει στοιχείων του Αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκύπτει πως διαμένουν και εργάζονται στην Κύπρο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ποδοσφαιριστές αθλητικών σωματείων, εκπρόσωπος τύπου Κοινοβουλευτικού Κόμματος και επώνυμος δικηγόρος, καθώς επίσης απόγονοι/ συγγενείς διατελέσαντος ανώτατου στελέχους της Αστυνομίας, νυν Βουλευτή, λειτουργών του Υπουργείου Άμυνας και γνωστών επιχειρηματιών.

• Ανάμεσα στους εφέδρους που παρουσιάζονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «εξωτερικό μόνιμος κάτοικος», εντοπίσθηκε γνωστό πρόσωπο από το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς επίσης δημοφιλής ποδοσφαιριστής κυπριακής ομάδας.

• Συνολικά 381 έφεδροι που εργοδοτούνται σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, εξακολουθούν να είναι καταχωρισμένοι στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ, με τις ενδείξεις «εξωτερικό φοιτητής», «εξωτερικό για λόγους εργασίας» και «εξωτερικό μόνιμος κάτοικος».

• Σημαντικός αριθμός εφέδρων που μετακινήθηκαν στην Υπόλοιπη Δύναμη, στη βάση πληροφοριών της Αστυνομίας, λόγω ακαταλληλότητάς τους για κατοχή στρατιωτικού τυφεκίου, εξακολουθούν να διατηρούν άδεια κατοχής κυνηγετικού ή άλλου όπλου.

 

10