Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε έλεγχο στο Τμήμα Δασών

Offsite Team -
05.06.2019

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε έλεγχο στο Τμήμα Δασών

Thumbnail
Ποιες αδυναμίες εντοπίστηκαν

Οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στο Τμήμα Δασών για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα  "΄Ελεγχος Τμήματος Δασών" έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ΕΔΩ

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν, σύμφωνα με τον έλεγχο αναφέρονται πιο κάτω:

 • Αδυναμίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 • Ασυμφωνία έκτασης κρατικής δασικής γης, σύμφωνα με το αρχείο του Τμήματος Δασών, με το αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Χρήση κρατικής δασικής γης από Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς τη σύναψη σχετικής σύμβασης.
 • Εκκρεμείς αναθεωρήσεις αγοραίων μισθωμάτων μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης κρατικής δασικής γης.
 • Υλοποίηση έργων σε τεμάχια τα οποία δεν έχουν περιέλθει οριστικά μέσω απαλλοτριώσεων στην κυριότητα του Κράτους.
 • Απαλλαγές κρατικής δασικής γης με ιδιωτική γη που φαίνεται να λειτούργησαν σε βάρος του Κράτους.
 • Αδυναμία του Τμήματος να αποτρέψει επεμβάσεις εντός της παραθαλάσσιας κρατικής δασικής ζώνης.
 • Αδυναμία είσπραξης εξωδίκων και διόρθωσης παραβάσεων.
 • Μη επαρκής έλεγχος των όρων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης σε Ναυτικούς Ομίλους.
 • Ανοχή του Τμήματος σε παράνομη χρήση κρατικής δασικής γης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Καθυστέρηση στον τερματισμό παράνομης κατοχής κρατικής δασικής γης και υποστατικών στο Δάσος Ακαδημίας από ιδιώτη.
 • Αδυναμίες και παραλείψεις σε εξέταση αιτήσεων για χρήση κρατικής δασικής γης στην περιοχή Πλατανιστάσας που αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Φρουρά.
 • Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Κανονισμού 12 των περί Δασών (Διάθεσης Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών του 2012.
 • Καθυστέρηση ανάκτησης κυβερνητικών κατοικιών από ιδιώτες στην περιοχή Αμιάντου.
 • Ανεπαρκείς διαδικασίες από μέρους του Τμήματος, σε σχέση με την έγκαιρη είσπραξη καθυστερημένων εσόδων.
 • Μη επαρκής ενημέρωση του Τμήματος σχετικά με την συσσωρευμένη υπερωριακή απασχόληση Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
 • Αδυναμίες στις διαδικασίες είσπραξης εσόδων και μη τήρηση αιφνιδιαστικών ελέγχων σε εισπράκτορες.
 • Μη πλήρης τήρηση του Μητρώου Συμβολαίων.
 • Αδυναμίες στην διαδικασία πρόσληψης δασοπυροσβεστών.
 • Ανεπαρκής ανταγωνισμός και διαφάνεια στα πλαίσια διαγωνισμών.
 • Μη ορθολογιστική στελέχωση του Τμήματος στην Περιφέρεια Πάφου.
 • Αδυναμίες στην καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των ωρομισθίων του Τμήματος.
 • Αδυναμίες και παραλείψεις αναφορικά με την αξιολόγηση αίτησης εταιρείας για σκοπούς δημιουργίας ιδιωτικού Πανεπιστημίου μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
 • Κατάχρηση και λανθασμένη χρήση κυβερνητικών οχημάτων.
 • Αντιφατικές απόψεις του Τμήματος σχετικά με παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά στην τοποθεσία "Σαουρής".
   
Home