Ταχυδρομεία: Η κατ’ οίκον διανομή πακέτων ήρθε για να μείνει

Ταχυδρομεία: Η κατ’ οίκον διανομή πακέτων ήρθε για να μείνει

Π. Παυλίδης: «Η πανδημία είναι μια ευκαιρία για να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά»

Η κρίση στις αεροπορικές εταιρίες και τα αραιά δρομολόγια από και προς την Κύπρο λόγω πανδημίας, το περιορισμένο προσωπικό των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την άφιξη μεγάλου όγκου ταχυδρομείου ανά πτήση, καθώς και οι αλλαγές σε τελωνειακό έλεγχο προϊόντων που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω Brexit είναι οι κύριοι λόγοι που προκαλούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις πακέτων.

Όπως δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Digital, News Beats, ο Υποδιευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, κ. Παύλος Παυλίδης, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε νησιώτικες χώρες όπως η Κύπρος εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από την αεροπορική βιομηχανία η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία.

Ως μία ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά χαρακτήρισε την πανδημία ο κ. Παυλίδης. Μάλιστα ανέφερε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εισήγαγαν την υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής πακέτων, και ιδιαίτερα όλα όσα δεν χρειάζονται τελωνειακό έλεγχο, μια υπηρεσία που σύμφωνα με τον κ. Παυλίδη ήρθε για να μείνει και στόχος είναι να βελτιωθεί και να εξελιχθεί. Την ίδια ώρα όμως, όπως υπέδειξε, αρκετά προϊόντα που προέρχονται από το ΗΒ, μετά την 1 Ιανουαρίου 2021, λόγω Brexit, πρέπει να περνάνε από τελωνειακό έλεγχο δημιουργώντας μια περαιτέρω καθυστέρηση στην παράδοση.

Χρονιά μεγάλων αλλαγών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτήρισε τη φετινή ο κ. Παυλίδης καθώς έπεται εισαγωγή νέων κανονισμών ενώ τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επενδύουν στη τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παυλίδης υπενθύμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υποχρεωτική η  υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή της τελωνειακής δήλωσης για εξερχόμενα προϊόντα σε χώρες εκτός της ΕΕ. Μάλιστα, ο κ. Παυλίδης υπέδειξε ότι σε κάποιες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού είναι πολύ αυστηρή με αποτέλεσμα να επιστρέφονται αντικείμενα εάν δεν έχει καταχωρηθεί η δήλωση ηλεκτρονικά.

Η δεύτερη αλλαγή έρχεται στις 15 Μαρτίου 2021 με την εφαρμογή ευρωπαϊκού προγράμματος για τον έλεγχο των αποστολών που περιέχουν εμπόρευμα όσον αφορά την ασφάλεια. Για αυτό τον έλεγχο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομείων αποστολής και των ταχυδρομείων που θα υποδεχθούν αυτά τα αντικείμενα.

Μία ακόμη αλλαγή έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού από την 1η Ιουλίου 2021 τερματίζεται η παροχή απαλλαγής από την επιβολή ΦΠΑ στα εισερχόμενα αντικείμενα από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως αξίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παυλίδη, οι πιο πάνω αλλαγές ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ταλαιπωρία που όμως τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν υλοποιώντας αυτή την περίοδο ένα νέο σύστημα που θα υποβοηθήσει στην ταχύτερη διαχείριση των αντικειμένων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάρτηση τελωνειακών εγγράφων ούτως ώστε να μπουν τα αντικείμενα να τυγχάνουν τελωνειακή διαχείριση στο μέγιστον δυνατόν βαθμό πριν την άφιξη τους στην Κύπρο, θα δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να καταβάλλουν το ΦΠΑ ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα, για την ενίσχυση της κατ’ οίκον διανομής, θα υλοποιηθεί εντός της ημέρας σχετική εφαρμογή για τους διανομείς.

Home