Ταχυδρομεία: Ρητή αποδοχής εγγραφής σε συγκεκριμένες υπηρεσίες

Για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών

Διαδικασία ρητής αποδοχής εγγραφής συνδρομητή σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, επέβαλε ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποτρέποντας έτσι την ακούσια εγγραφή σε χρεώσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες.  

Ανακοίνωση από το Γραφείο του Επιτρόπου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε «με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από παραπλανητικές πρακτικές και αθέμιτες χρεώσεις».

 

Προσθέτει ότι «τεκμήριο της επιτυχούς ρύθμισης αποτελεί η δραματική μείωση των παραπόνων των καταναλωτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), μετά τη θέση σε ισχύ, στις 31 Αυγούστου 2018, σχετικού Διατάγματος».

 

Για τη διαμόρφωση της ρυθμιστικής παρέμβασης αξιοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση παραπόνων καταναλωτών.  

«Η διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η προώθηση της διαφάνειας στις σχέσεις του με τους παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για το ΓΕΡΗΕΤ και ως εκ τούτου, ρυθμιστικές παρεμβάσεις θα επιβάλλονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε οι καταναλωτές να οδηγούνται σε συνειδητές επιλογές προς όφελος της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της οικονομίας γενικότερα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

10