ΤΕΠΑΚ: Αλλάζει ο νόμος για την εκλογή Αντιπρυτάνεων 

ΤΕΠΑΚ: Αλλάζει ο νόμος για την εκλογή Αντιπρυτάνεων 

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών 25 κτήρια του ΤΕΠΑΚ
Τι αποφάσισε το υπουργικό Συμβούλιο 

Την απόφαση να υπάρξει τροποποίηση του νόμου όσον αφορά την εκλογή Αντιπρυτάνεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, στις 15 Μαρτίου. 

Μέσα από τροποποίηση του νόμου «περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου», η Κυβέρνηση θέλει να  διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες πρόνοιες που αφορούν στην εκλογή των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου. 

Μάλιστα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο να καταθέσει τον τροποποιητικό νόμο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που προτείνει η Κυβέρνηση αφορούν το άρθρο 16 του Βασικού νόμου καθώς με τα σημερινά δεδομένα η υφιστάμενη ρύθμιση του συγκεκριμένου άρθρου είναι ασαφής, και επιτρέπει σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό οποιασδήποτε βαθμίδας, αλλά ακόμα και σε μη ακαδημαϊκό, να θέτει υποψηφιότητα για εκλογή στη θέση του Αντιπρύτανη. 

Μάλιστα όπως επισημαίνεται στο συγκεκριμένο νόμο δεν ορίζεται αν ο οποίος υποψήφιος για την θέση Αντιπρύτανη θα πρέπει να είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα και μέλος άλλου πανεπιστημίου. 

Περαιτέρω τονίζεται ότι με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει το ενδεχόμενο ένας Αντιπρύτανης, ο οποίος μπορεί να μην κατέχει την ακαδημαϊκή βαθμίδα του Καθηγητή ή ακόμα και να μην  μην είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, να έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή αντικατάστασης του Πρύτανη, ο οποίος δυνάμει του νόμου πρέπει να κατέχει την ακαδημαϊκή βαθμίδα του Καθηγητή.

Συγκεκριμένα όπως πληροφορείται η Offsite στόχος της επιδιωκόμενης νομοθετικής ρύθμισης από πλευράς Κυβέρνησης είναι να διευκρινιστεί και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη ακαδημαϊκή βαθμίδα για την εκλογή προσώπου ως Αντιπρύτανης.

Παράλληλα θέλει να υπάρξει ρύθμιση για το ποιές ακαδημαϊκές και διοικητικές ικανότητες, θα πρέπει να έχει ο εκάστοτε Αντιπρύτανης.

Για την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση φαίνεται ότι είναι ενήμερη και η Πρυτανεία του ΤΕΠΑΚ, με τον Κώστα Χαμπιαούρη να στέλνει σχετική επιστολή στον Πρύτανη ενημερώνοντας τον για τα ερμηνευτικά προβλήματα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου.

Μάλιστα πριν την κατάθεση του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου στο υπουργικό, προηγήθηκε συζήτηση σε συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών του Πανεπιστημίου.

Home