Τερματίζεται η θερινή ώρα στις 25/10

Τερματίζεται η θερινή ώρα στις 25/10

Καταργείται τελικά η θερινή ώρα;-Κύπριοι ψηφίζουν «όχι»
Κατά μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 το πρωί τερματίζεται η περίοδος της Θερινής Ώρας για το 2020.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας "κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω".

Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Ιουλίου 2019 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ "κ(Ι), Αρ.5171, Κ.Δ.Π 247/2019).

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ

Home