Θέλετε κατ’ εξαίρεση μετακίνηση; Δείτε όσα δεν γνωρίζετε

Θέλετε κατ’ εξαίρεση μετακίνηση; Δείτε όσα δεν γνωρίζετε

Κατάλογος από το Υφυπουργείο Καινοτομίας

Λύσεις και απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών στο πλαίσιο της λήψης περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του COVID-19 έδωσε την Τρίτη του Πάσχα  Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  

Το Υφυπουργείο  εξέδωσε κατάλογο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τις κατʼ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών κατά τη διάρκεια λήψης των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Για τις γενικές ερωτήσεις πατήστε εδώ.

Για τις ειδικές ερωτήσεις πατήστε εδώ.

Για τα θέματα που αφορούν την επιβολή εξώδικου προστίμου πατήστε εδώ..

Home