Τι ακριβώς θα κάνει η Αστυνομία ζώων

Τι ακριβώς θα κάνει η Αστυνομία ζώων

Μελετάται ο εκσυγχρονισμός / αύξησης των ποινών για κακομεταχείριση, κακοποίηση και βασανισμό ζώων

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα Έμιλυ Γιολίτη χαιρετίζει την ψήφιση, από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, της σύστασης της Αστυνομίας για τα Ζώα.  Τα μέλη του ειδικού κλιμακίου στην Αστυνομία θα λάβουν ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν να επιλαμβάνονται σοβαρά θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με την Αστυνομία, προχώρησε στη δημιουργία της Αστυνομίας για τα Ζώα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού θεσμού, που να μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση της κοινωνίας για την προστασία των ζώων και την τιμωρία εκείνων που κακοποιούν και κακομεταχειρίζονται τα ζώα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αρμοδιότητα της Αστυνομίας για τα Ζώα, θα είναι η διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, παγκύπρια. Τα μέλη της, θα λαμβάνουν κατά τον χρόνο του ορισμού τους από τον Αρχηγό Αστυνομίας και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων και θα συνεργάζονται με τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας Ζώων και την Κοινοτική Αστυνόμευση.

Επίσης, το ΥΔΔΤ βρίσκεται στο στάδιο μελέτης, μαζί με την Αστυνομία και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του εκσυγχρονισμού/ αύξησης των ποινών για την κακομεταχείριση, κακοποίηση και βασανισμό ζώων.

Μια άλλη θετική εξέλιξη είναι πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή και επικύρωση πρωτοκόλλου διερεύνησης καταγγελιών και παραπόνων για θέματα ευημερίας ζώων.  Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες χειρισμού υποθέσεων παραμέλησης/ κακοποίησης ζώων και θα αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την ενδυνάμωση της προστασίας των ζώων στη χώρα μας.  Το πρωτόκολλο υπογράφουν όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, δηλαδή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία. Αναμένεται να υπογραφεί και εφαρμοστεί εντός των επόμενων μηνών.

Home