Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας για τις εξετάσεις τετραμήνων

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας για τις εξετάσεις τετραμήνων

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο του θεσμού των τετραμήνων

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν σήμερα την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον θεσμό των τετραμήνων και την εφαρμογή του από τη σχολική χρονιά 2019-2020, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Ακολούθως, απάντησαν με σαφήνεια και τεκμηριωμένα στα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) εξέφρασε την ετοιμότητά του για την εφαρμογή του θεσμού των τετραμήνων που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Το ΥΠΠ δεσμεύτηκε, ενώπιον της Επιτροπής, να προβεί σε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.

Home