Τι λένε οι εργολάβοι για τα νέα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Τι λένε οι εργολάβοι για τα νέα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), με αφορμή τα τελευταία εργατικά ατύχημα

Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, η  Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιοκτήτες Έργων, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές.

Τονίζεται ότι: Ιδιοκτήτες και Αρχιτέκτονες φέρουν ακέραια την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου αδειοδοτημένου εργολήπτη. Εργολήπτες, Επιβλέποντες Μηχανικοί, υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Καλούμε το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τον κάθε εμπλεκόμενο, όπως, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις εκτιμήσεις κινδύνων. Η νομοθεσία επιβάλλει την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και την ύπαρξη συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας τόσο στο στάδιο της μελέτης, όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Πέραν από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος, σεβόμενος τον εαυτό του και την προστασία της ζωής του, πρέπει να ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες χρήσης εξοπλισμού και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας που του παρέχει ο εργοδότης του.

Εργολήπτες, Μελετητές, Επιβλέποντες Μηχανικοί, Υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους και θα πρέπει όλοι να συμβάλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας με στόχο τα μηδενικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας.  

Home