Τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε κάποιο εκρηκτικό αντικείμενο

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε κάποιο εκρηκτικό αντικείμενο

Συμβουλές Αστυνομίας

Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό, η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό τις απαραίτητες ενέργειες σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται οποιοδήποτε ύποπτο εκρηκτικό αντικείμενο. 

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο δημιουργεί υποψία ότι είναι εκρηκτικό, δεν συνάδει ή δεν δικαιολογείται η παρουσία του στον χώρο, ή φαίνεται να είναι στρατιωτικό εκρηκτικό αντικείμενο (βλήμα, χειροβομβίδα κλπ), θα πρέπει να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας.

Χωρίς να ακουμπήσουμε ή να μετακινήσουμε το αντικείμενο αυτό, απομακρυνόμαστε άμεσα και απομακρύνουμε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στη σκηνή σε ασφαλή απόσταση.

Ακολούθως ενημερώνουμε την Αστυνομία, παρέχοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο και την περιοχή που εντοπίστηκε.

Μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας, παραμένουμε στη σκηνή, αποτρέποντας άλλους πολίτες από το να πλησιάσουν το ύποπτο αντικείμενο. 

      

 

Home