Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναστέλλει εξετάσεις

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι εξετάσεις που προγραμματίζονταν να διεξαχθούν στις 28/5/2019 από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/ Intercollege, αναστέλλονται λόγω υπηρεσιακού κωλύματος του Τμήματος.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στο τηλέφωνο 22807000.  

10