Τοποθέτηση Όμιλου Σιακόλα CTC για το Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος

Τοποθέτηση Όμιλου Σιακόλα CTC για το Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος

Επισημαίνει πως ο σεβασμός του Ομίλου Σιακόλα έναντι της Δικαιοσύνης είναι δεδομένος και απόλυτος

Ο Όμιλος Σιακόλας CTC με ανακοίνωση του καλεί τον Δήμο Πάφου, ως Πολεοδομική και Αρμόδια Αρχή, να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες που η εταιρεία νομιμοποιείται να έχει. και ακολούθως το Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, πριν από τις 14.11.2021,  αναφορικά με το εμπορικό κέντρο Κόροιβος.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Διευκρινίζει επίσης απαντώντας στην  ανακοίνωση του Δήμο Πάφου, ότι λόγω της έκδοσης Διατάγματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, κατόπιν αιτήματος του Δ. Πάφου, το Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος θα κλείσει στις 14.11.21, εάν δεν χορηγηθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από τον Δ.Πάφου, με αποτέλεσμα περίπου 200 άτομα να οδηγηθούν στην ανεργία. 

Επισημαίνει επίσης πως ο σεβασμός  του Ομίλου Σιακόλα έναντι της Δικαιοσύνης είναι δεδομένος και απόλυτος και αυτό αποδεικνύεται με το ότι  έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για συμμόρφωση με το Διάταγμα του Δικαστηρίου για τερματισμό της χρήσης του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος και έχει εφεσιβάλει τη σχετική δικαστική απόφαση.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Σημειώνει επίσης πως το Εμπορικό Κέντρο Κόροιβος λειτουργεί εδώ και είκοσι χρόνια, από το 2001, με απόλυτη ασφάλεια και ότι από το 2003 διαθέτει Πολεοδομική Άδεια ως πολυκατάστημα, που χορηγήθηκε από το Δ. Πάφου ενεργώντας ως Πολεοδομική Αρχή, η οποία παραμένει σε ισχύ και ουδέποτε έχει ανακληθεί. Παρά τα ανωτέρω, προσθέτει, το 2015 υποβλήθηκε στον Δ. Πάφου Τροποποιητική Πολεοδομική Αίτηση για επουσιώδους σημασίας μετατροπές στην οικοδομή, οι οποίες μπορούσαν να αδειοδοτηθούν με βάση το Νόμο και δεν είναι προσθήκες εκτός του κελύφους της οικοδομής. Η αίτηση περιλάμβανε και πάλι τη χρήση της οικοδομής ως πολυκατάστημα.

Με βάση την πιο πάνω αίτηση, ο Δ. Πάφου, ως Πολεοδομική Αρχή, ζήτησε να έχει τη συναίνεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως , αφού απέστειλε προς τούτο επιστολή στο Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως , ημερ. 19.2.2016, με την οποία εξέφραζε την απόφασή του για χορήγηση της Πολεοδομικής Άδειας ως πολυκατάστημα. Το Τμήμα Πολεοδομίας συναίνεσε με γραπτή απάντησή του το Μάρτιο του 2016 , θεωρώντας όπως και ο Δ. Πάφου ότι η αίτηση πληρούσε όλα τα κριτήρια του Νόμου.

Ο Δήμος Πάφου, παρά την πιο πάνω απόφασή του και τη σύμφωνη γνώμη της Πολεοδομίας, αρνήθηκε τη χορήγηση της άδειας και κατόπιν τούτου  υποβλήθηκε Ιεραρχική Προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 την αποδέχθηκε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Δήμο Πάφου να χορηγήσει την αιτούμενη Τροποποιητική Πολεοδομική Άδεια ως πολυκατάστημα, με βάση το Νόμο. Επειδή ο Δήμος αρνήθηκε και για δεύτερη φορά, υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο δεύτερη Ιεραρχική Προσφυγή, η οποία εκκρεμεί.

Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του Δήμου Πάφου περί «εργαλειοποίησης του προσωπικού», ο Όμιλος Σιακόλας τονίζει ότι η εκδήλωση των εργαζομένων, όπως και οι ίδιοι διαβεβαιώνουν, είναι αυθόρμητη και απόλυτα δικαιολογημένη.

Καταλήγοντας, ο Όμιλος Σιακόλας βεβαιώνει ότι όλες οι εργασίες που υποδείχθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Πάφου έχουν ολοκληρωθεί και δηλώνει ότι θα κάνει  ό,τι είναι δυνατό  για εξεύρεση της καλύτερης λύσης, στο πλαίσιο πάντοτε των νόμιμων διαδικασιών, για να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του πολυκαταστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home