Υπ. Μεταφορών: Που θα γίνονται εξαιρέσεις για εργοτάξια

Υπ. Μεταφορών: Που θα γίνονται εξαιρέσεις για εργοτάξια

Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι η  αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα  εκτός από εργοτάξια για έργα στον τομέα της υγείας  θα δίνονται επίσης εξαιρέσεις  σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.

Τα εργοτάξια τα οποία βάσει του Διατάγματος υποχρεούνται να αναστείλουν τις εργασίες τους έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστούν ασφαλή και πλήρως περιφραγμένα.

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων  καθόσον δεν περιορίζεται από το εν λόγω Διάταγμα.  

Οι εξαιρέσεις θα δίνονται  μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Home