Υπ. Υγείας/Απαντά στις επικρίσεις για εκκλησιασμούς με 75 άτομα

Υπ. Υγείας/Απαντά στις επικρίσεις για εκκλησιασμούς με 75 άτομα

Διευκρινίζει γιατί 75 άτομα

Διευκρινιστικές απαντήσεις σεβασικά ερωτήματα αναφορικά με τα νέα μέτρα απέστειλε το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά τον εκκλησιασμό με την παρουσία 75 ατόμων το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι η παρουσία 75 ατόμων είναι το ανώτατο όριο, το όποιο ισχύει και σε άλλους κλειστούς χώρους (π.χ. χώροι εστίασης, χώροι διεξαγωγής συνεδρίων και συνελεύσεων), όπου συναθροίζεται κόσμος. Το μέγιστο όριο των 75 ατόμων στις εκκλησίες/χώρους θρησκευτικής λατρείας εφαρμόζεται παράλληλα με τις άλλες προϋποθέσεις και οδηγίες του σχετικού πρωτοκόλλου όπως, μεταξύ άλλων:

  1. Οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να είναι καθήμενοι, χωρίς έντονη μετακίνηση. 
  2. Οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκα προστασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στην εκκλησία.
  3. Πέραν του ανώτατου ορίου των 75 ατόμων, ισχύει η ρύθμιση για παρουσία ενός ατόμου ανά 3 τ.μ.. Για παράδειγμα, εάν ένας ιερός ναός διαθέτει 300 τ.μ. εσωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. ανά άτομο, θα μπορούσαν να βρίσκονται μέχρι 100 άτομα, ο αριθμός των ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75. Αντίστοιχα εάν ένας ιερός ναός διαθέτει 150 τ.μ. εσωτερικό χώρο ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν θα είναι 50.
Home